ver1.1_130116_PP_L

Superklassens kamp

Läser Johan Ehrenbergs artikel Vem tjänar på krisen?
http://etc.se/artikel_alla/18404/vem-tjaenar-pa-krisen
Han beskriver på ett bra sätt hur finansmarknaden fungerar och hur en liten men mycket (läs snuskigt) rik grupp av människor (läs gamar) faktiskt tjänar på bankkriser.

Det får mig osökt att tänka på David J Rothkopf´s bok ”Superclass”. Visserligen framför Rothkopf en naiv tilltro till dessas begåvning men tittar man någorlunda objektivt på hans beskrivning av dessa människor så inser nog vem som helst att detta är människor som använder pengar som maktmedel och styr både marknader och hela länder. Oavsett om makten koncentreras till en liten grupp politiker eller en liten grupp kapitalister så är risken stor för ett korrumperat system.

Det finns idag omkring 6000 superkapitalister som anser sig stå över både ekonomier och politiska system och detta är farligt. Deras människosyn handlar om att ”använda” människors som brickor i sitt spel för att förränta sina pengar. Politiker och småkapitalister älskar att frotera sig med dessa auktoriteter inom finansiell krigföring. Vid tillställningar som arrangeras av Världsbanken och Internationella valutafonden ges tillfälle för dessa giganter att skapa mer makt och pengar. Andra sammanslutningar som exempelvis Bilderberggruppen skapar ett en mötesplats mellan de ekonomiska makthavarna och politiska makthavare. Där ”samtalas” om ekonomiernas tillstånd och därigenom skapas ett samförstånd om hur den globala ekonomin bör utvecklas. Det skapas samtidigt ett psykologiskt kontrakt mellan olika makthavare i och med att de möts och talar och påverkar varandra. Det sker en omedveten och ibland medveten integrering av kapitalet och politiken vilket leder till en förskjutning av politiska värderingar hos politiker.

Många av våra svenska politiker har bevistat Bilderberggruppens möten. Att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg känner sig hemma i sådana sammanhang är väl inte så konstigt eftersom de gärna vill framstå som en i mängden. Att de bara är marionetter till superklassen har de inte förstått. Det jag kan tycka är oroväckande, är att flera tunga socialdemokrater varit inbjudna under årens lopp. Mona Sahlin är en i raden. Det intressanta är hur det påverkar hennes och socialdemokratins syn på det kapitalistiska systemet där lånehajarna i superklassen utnyttjar medborgarna som ”låneboskap”.

Varje gång Superklassens kamp om världsherraväldet skapar en bankkris, går det ut över medborgarna. Det är en inbyggd funktion i det kapitalistiska systemet. Frågan är när det ska gå upp för medborgarna. Det kapitalistiska systemet bygger på teorier som är flera hundra år gamla och utgår från att pengar skapar pengar genom ränta. Är det kanske dags att vi vanliga människor börjar ifrågasätta detta system?

För att inte fastna i en ångestfylld känsla av att det inte går att förändra så föreslår jag att se framåt i stället för bakåt. Med det menar jag: om vi oberoende av det system som skapar dessa ekonomiska ”pandemier” bygger en bild av hur vi vill att samhället ska vara i en framtid, säg om 20 år till exempel. Då kan vi därifrån sakta backa tillbaka till idag och se vad vi på vägen behöver göra för att hitta ett ”vaccin” mot det sjuka i systemet.

Om det sjuka i systemet egentligen beror på att superklassen kan förränta sina pengar, varför inte ifrågasätta det räntebärande systemet? Om ett system där individens värde utgår från individens värde på finansmarknaden gör att människoliv slås sönder då krascher sker, varför inte söka efter ett system som baseras på att det ekonomiska värdet utgår från medborgarna?

Många frågor är det och det är dags att vi börjar ställa oss dem, och samtidigt ställa dem till våra politiker. Det är dags att vi börjar kräva ett samhälle som genererar balans mellan arbete, livskvalitet och miljö.

Sociala Media

     

Kontakta oss

Vision Balans
Södra Promenaden 60G
602 39 Norrköping
info@visionbalans.se

Tidningen Vision Balans
Vision Balans kommer i fortsättningen att komma ut i digital form. Här under denna domän www.visionbalans.se
Twittrar
Arkiv
Kategorier