ver1.1_130116_PP_L

Monthly Archives: april 2013

Arbetslinjen ger dålig hållbarhet

Publicerad i Sydsvenska dagbladet 2013-04-16 samt Arbetaren nr 20, 16-22 maj.

Green-office-spaceArbetslinjen anses vara garanten för människors välfärd och trygghet. Istället har den utvecklats till vad Patriot act är för USA. För att säkerställa skuldekonomins fortlevnad ska den som har det sämst ställt vara solidarisk med dem som har det bäst ställt. Är du inte med oss så är du emot oss! Den som kritiserar arbetslinjen är emot ”oss”, vem nu oss är. Den amerikanske lagstiftaren, historikern och talmannen Robert C. Winthrop sa redan 1864; ”Påstådd patriotism kan användas som täckmantel för en mängd synder” då finansministern avgått efter anklagelser att spekulanter intrigerat för att förlänga inbördeskriget för ekonomisk vinning.

I arbetslinjens Sverige har klyftorna blivit större, inte bara mellan dem som har lönearbete och dem som äger mest utan mellan anställda och anställningslösa. Sedan 1980-talet har kapitalägarnas inkomster i relation till lönerna ökat dramatiskt. Trots detta har den som är heltidsanställd relativt bra ekonomi. Arbetsmarknaden har splittrats och fler har osäkra anställningar än tidigare. Dessutom har många trängts ut från arbetsmarknaden på grund av besparingar i offentlig sektor och rationaliseringar i privat sektor på grund av överskotts-, och vinstkrav. En ny rapport från försäkringskassan konstaterar dessutom att fler anställda lider av ohälsa än tidigare på grund av arbetsmarknadens villkor.

Arbetslinjen blir Anställningslinjen. Är du inte anställd eller äger kapital är du inte legitim. Tillväxtekonomin genererar arbetslöshet. Ser man orsaken som lata människors ovilja, sätter man press på dessa genom tuffare villkor från myndigheter, senast genom riksdagsbeslut den 13 mars om förändringar i a-kassan. Med 10-20 personer på varje ledigt jobb vet alla 420 217 arbetslösa patrioter innerst inne att otrygghet är motsatsen till välfärd.

Anställningslinjen blir Byråkratilinjen. Med myndigheternas hjälp ska människor tvingas in i produktionen som gör allt för att rationalisera bort folk. Om produktionen och anställningar skulle öka i samma takt som kapitalet och befolkningsökningen, minskar miljöresurserna i en extrem takt. Arbetslinjens mål blir därför ohållbart, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vi behöver en ”Livslinje” som ger balans mellan arbete, livskvalitet och miljö, där folkets behov av trygghet går före finanssektorns rätt att tjäna pengar. En linje där fördelningen av pengarna inte är beroende av tillgången på lönearbete. Då uppnår vi individens och kollektivets frihet i solidaritet med miljön.

Henrik Lund, riksordförande, SALO

Adrian Engström, ordförande SALO Malmö

Lasse Ekstrand, författare och fil dr

Göran Dahl, professor emeritus i sociologi

Ledare nr 4 2013

Vet du vad Earth Overshoot Day är? Översatt blir det Ekologiska skuldens dag. I år inträffade den nämligen den 20 augusti.

Det är den dag på året när vi har konsumerat lika mycket naturresurser som jorden kan producera på tolv månader rapporterar Fria Tidningen. I år tog det alltså knappt 8 månader.

Vad säger det oss? Jo, att vi överkonsumerar jordens resurser vilket innebär att vi varje år tär på moder jords kapital. Det finns beräkningar som visar att vi konsumerar motsvarande 1,6 jordklot per år.

Continue reading

Cypern kan bli ett föregångsland

Cypriot_debt_and_EU_averageEn kris är inte enbart ett problem utan även en möjlighet. Vi har mycket tydligt kunnat se resultatet av skuldekonomins dysfunktion i Cyperns ekonomi. Hela finanssystemet är på väg att klappa ihop och det är nog bara en tidsfråga innan Cypern lämnar Euron. Som vanligt är det vanligt folk som ska betala priset i form av arbetslöshet och dessutom en extra skatt på 1,5 % på allas löner för att täcka upp underskotten som skuldekonomin leder till.

Jag har tidigare påtalat problemet och gör det igen. Ett penningsystem som kräver att det ska komma mer pengar ur systemet än vad som finns i systemet är dömt att misslyckas med uppgiften att skapa välfärd.

Nu har Cypern en fantastisk möjlighet att bryta med den globala skuldekonomin. Med tanke på att landet är relativt litet skulle det kunna göras ganska snabbt. Genom att införa en räntefri valuta med en nationell riksbank skulle Cypern återta makten över sina pengar och frikoppla sig från alla internationella ”gamar” som tjänar pengar på Cyperns kris.

Dessutom behöver man införa ett system med basinkomst för att snabbt trygga ekonomin för hela befolkningen för att inte riskera kravaller när det går upp för folk att de inte har pengar till hyra och mat.

Sociala Media

     

Kontakta oss

Vision Balans
Södra Promenaden 60G
602 39 Norrköping
info@visionbalans.se

Tidningen Vision Balans
Vision Balans kommer i fortsättningen att komma ut i digital form. Här under denna domän www.visionbalans.se
Twittrar
Arkiv
Kategorier