ver1.1_130116_PP_L

Försäkringskassan är också i kris

Dagens Arbena publishingprisetDagens Arena rapporterar att sedan 2008 har Försäkringskassan minskat sin personal med 5000. När personalen nu är så stressad att de riskerar bli klienter, dvs. sjukfall anställer man 300 personer och tror att det ska räcka.

Interna medarbetarundersökningar visar att motivation och trivsel ökar. Som man frågar får man svar. Alla vet att det kan vara svårt att vara kritisk till den som har makten över lönechecken. Särskilt när man vet att arbetsmarknaden inte dräller av lönearbeten. Ett annat scenario är att den personal som är inkännande och moraliskt medveten i sitt arbete inte klarar av dagens situation medan de som är känslomässigt avtrubbade känner sig som fisken i vattnet ju mer mekaniskt arbetet blir. Resultatet blir att man får en myndighet som hotar de demokratiska värdena och rättssäkerheten.

Jag rekommenderar nedanstående artiklar på dagens arena:

Brevet som visar kaoset på FörsäkringskassanFörsäkringskassan

”Jag har inte tid att göra mitt jobb”

Personalen minskar – trots allvarliga arbetsmiljöbrister

Det är dags att se Försäkringskassan ur ett helhetsperspektiv. Medan alla diskuterar problemen och hur man ska lappa och laga är det ingen som diskuterar orsaken till problemen. Varför har vi fått det samhälle vi har??? Varför har vi ett samhälle där fler känner sig otrygga och rädda vilket ökar ohälsan så att myndigheterna blir överbelastade, både externt och internt???

I detta känslolösa samhälle har det blivit viktigare att visa att man passar in än bryr sig om. Med fokus på materiella behov kommer människor till slut i konflikt med sin grundläggande mänsklighet som utgår från att vi alla hör ihop och att det är riktigare att samverka än att konkurrera ut varandra. Till och med byråkratens kropp och själ hör ihop. Den människa som inte förstår att ta medveten ställning mot känslolösheten är i riskzonen för att bli en person som i efterhand försvarar sig med ”jag gjorde bara som jag blev tillsagd att göra”. Dessa ord ekar sedan länge i historiens långa korridorer.

SALO har sedan länge pläderat för att åtminstone alla myndigheter som betalar ut ersättning till medborgarna ska slås ihop och bilda en medborgarmyndighet där personalen inte behöver agera gatekeepers för att hålla folk utanför sin rätt att få hjälp. Då kan personalen fokusera på att ge medborgare service i stället för att känslokallt förpassa dem till mellan-stolarna-landet.

Våga snacka mänskliga behov och organisera samhället utifrån dessa i stället för byråkratins  behov av makt och styrning!

Sociala Media

     

Kontakta oss

Vision Balans
Södra Promenaden 60G
602 39 Norrköping
info@visionbalans.se

Tidningen Vision Balans
Vision Balans kommer i fortsättningen att komma ut i digital form. Här under denna domän www.visionbalans.se
Twittrar
Arkiv
Kategorier