ver1.1_130116_PP_L

Debatt

Debatt

Försäkringskassan är också i kris

Dagens Arbena publishingprisetDagens Arena rapporterar att sedan 2008 har Försäkringskassan minskat sin personal med 5000. När personalen nu är så stressad att de riskerar bli klienter, dvs. sjukfall anställer man 300 personer och tror att det ska räcka.

Interna medarbetarundersökningar visar att motivation och trivsel ökar. Som man frågar får man svar. Alla vet att det kan vara svårt att vara kritisk till den som har makten över lönechecken. Särskilt när man vet att arbetsmarknaden inte dräller av lönearbeten. Ett annat scenario är att den personal som är inkännande och moraliskt medveten i sitt arbete inte klarar av dagens situation medan de som är känslomässigt avtrubbade känner sig som fisken i vattnet ju mer mekaniskt arbetet blir. Resultatet blir att man får en myndighet som hotar de demokratiska värdena och rättssäkerheten.

Jag rekommenderar nedanstående artiklar på dagens arena:

Brevet som visar kaoset på FörsäkringskassanFörsäkringskassan

”Jag har inte tid att göra mitt jobb”

Personalen minskar – trots allvarliga arbetsmiljöbrister

Det är dags att se Försäkringskassan ur ett helhetsperspektiv. Medan alla diskuterar problemen och hur man ska lappa och laga är det ingen som diskuterar orsaken till problemen. Varför har vi fått det samhälle vi har??? Varför har vi ett samhälle där fler känner sig otrygga och rädda vilket ökar ohälsan så att myndigheterna blir överbelastade, både externt och internt???

I detta känslolösa samhälle har det blivit viktigare att visa att man passar in än bryr sig om. Med fokus på materiella behov kommer människor till slut i konflikt med sin grundläggande mänsklighet som utgår från att vi alla hör ihop och att det är riktigare att samverka än att konkurrera ut varandra. Till och med byråkratens kropp och själ hör ihop. Den människa som inte förstår att ta medveten ställning mot känslolösheten är i riskzonen för att bli en person som i efterhand försvarar sig med ”jag gjorde bara som jag blev tillsagd att göra”. Dessa ord ekar sedan länge i historiens långa korridorer.

SALO har sedan länge pläderat för att åtminstone alla myndigheter som betalar ut ersättning till medborgarna ska slås ihop och bilda en medborgarmyndighet där personalen inte behöver agera gatekeepers för att hålla folk utanför sin rätt att få hjälp. Då kan personalen fokusera på att ge medborgare service i stället för att känslokallt förpassa dem till mellan-stolarna-landet.

Våga snacka mänskliga behov och organisera samhället utifrån dessa i stället för byråkratins  behov av makt och styrning!

Arbetsförmedlingen har förtroendekris

ArbetsförmedlingenI Arbetsförmedlingens årliga återrapportering av sin verksamhet till regeringen kom deras rapport den 14 juni.

I titeln står ”Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen”. Läser man rapporten så framgår med en tydlighet som inte går att missförstå att Arbetsförmedlingen har det absolut sämsta förtroendet av alla jämförda myndigheter från svenska folket.

SKI:s anseendeindex som redovisas i rapporten anger att Arbetsförmedlingens förtroende ligger på 48,0 där nivån för godkänt är satt till 60,0 enligt SKI.SKI anseendeindex 2012

Att i titeln hävda att man fått stärkt förtroende när siffrorna visar så usla resultat kan i bästa fall vara ett utslag av att man vill så mycket men inte klarar det. I värsta fall innebär det att arbetsförmedlingen och dess generaldirektör vill vilseledaGeneraldirektör Angeles Bermudez-Svankvist regeringen, riksdagen och svenska folket då inte alla kanske har tid att läsa rapporten och då i stället utgår från den goda dager som arbetsförmedlingen framställs i när man läser titeln. Oavsett vilket så är det allvarligt när myndigheter ger inkonsekventa signaler om sin verksamhets förtroende. Samtidigt går det inte att undvika reflektionen att det kan vara symtomatiskt att just en myndighet som beter sig på det viset får ett lågt förtroende från folket. Det blir lekstugevarning.

I rapporten finns även en undersökning från TNS/Sifo som bekräftar SKI:s index. Även här ligger Arbetsförmedlingen i botten på – 21punkter, 43 punkter under genomsnittet som ligger på + 22. Skillnaden mellan genomsnittet  och den högst rankade Riksbanken ligger på 26 punkter. Arbetsförmedlingen har alltså ett större avstånd till genomsnittet än vad den högst rankade har.TNS Sifo anseendeindex 2012

Uppenbart har Arbetsförmedlingen en förtroendekris och enligt en rapport som ST-facket från november förra året, är det även en intern kris. Jag skrev om detta i mitt inlägg ”Arbetsförmedlingen – en tyst myndighet”.

Är det inte dags snart att börja diskutera Arbetsförmedlingens roll ur ett helhetsperspektiv snart? Vi har massarbetslöshet av gigantiska mått och Arbetsförmedlingen är naturligtvis inte skyldig till den eftersom arbetslöshet är en variabel i skuldekonomin som skapar tuffare och tuffare förutsättningar för både privat och offentlig verksamhet. Den intressanta frågan är inte hur arbetsförmedlingen ska administrera runt folk i åtgärder utan hur vi ska ge befolkningen en trygg ekonomi genom en ”livslinje” i stället för en arbetslinje som inte längre fungerar. Den som idag har lönearbete är inte heller trygg då snabba ekonomiska förändringar kan slå hela branscher i sank.

Störst risk för social oro i EU

Flag_of_ILO.svgFN:s arbetsrättsorgan ILO konstaterar i en rapport att den största risken för social oro i världen finns i EU. 2006-2007 låg risken på 36 procent. 2011-2012 hade den ökat till 46 procent. Anledningen menar man är skuldkrisen och konsekvenserna för människors välbefinnande. Ekonomisk otrygghet har skapat en ”skör social miljö” där möjligheten till jobb en acceptabel levnadsstandard försämras.

Intressant i sammanhanget är att man konstaterar att risken för social oro minskar i Latinamerika, Afrika söder om Sahara och östra Asien till följd av ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet.

Att det är tillväxtekonomin/skuldekonomin som skapar arbetslöshet och försämrade ekonomiska förutsättningar för människorna är det ingen som reflekterar över. Ökade vinster och räntor ger mindre pengar kvar till löner. Det leder till lönesänkningar eller färre arbetstillfällen. Det har européerna sett och det kommer även Latinamerika, Afrika söder om Sahara och östra Asien att upptäcka i sinom tid. Det är en anledning till varför EU tycker det är bra med ”fri rörlighet” för arbetskraften. De vill att folk flyttar dit produktionen flyttar och den flyttar dit kapitalet flyttar för att öka vinsterna. Frågan är om det är ett nomadsamhälle vi vill leva i? USA har miljontals arbetsnomader som bor i husbilar och husvagnar för att kunna flytta till jobben. Ändå är deras ekonomi på ruinens brant då de eldar på tillväxtekonomin för fullt och ökar skuldsättningen hela tiden.

Ett nomadsamhälle som tvingar folk att flytta runt är inget fritt samhälle. Det är en marknadsdiktatur klädd i demokratiska kläder. Vill vi ge folk äkta frihet måste vi bryta med skuldekonomin.

Sociala Media

     

Kontakta oss

Vision Balans
Södra Promenaden 60G
602 39 Norrköping
info@visionbalans.se

Tidningen Vision Balans
Vision Balans kommer i fortsättningen att komma ut i digital form. Här under denna domän www.visionbalans.se
Twittrar
Arkiv
Kategorier