VISIONBALANS.SE

De utvalda

Varför talar ekonomer om ”icke-ekonomer” undrar Katrine Marçal. Läkare brukar inte tala om icke-läkare, KTH:are sällan om icke-ingenjörer. Vi är som en sekt, säger Christine Lagarde, chef för den europeiska centralbanken, och menar att ekonomer borde lyssna mer på andra. Men jag har hört dem bekänna att de syndat: de[…]

Läs mer

Far åt helvete!

När ska det vara nog egentligen, med alla idéer som ligger till grund för alla ojämlikheter i vårt land. Vi har en arbetsmarknad som blir allt smalare, där åldersdiskrimineringen är värre än någonsin. Konsekvenserna av pandemin gör att de problem som redan fanns innan förstärks. De som stod långt från[…]

Läs mer

”- Ett jobb är väl bättre än inget jobb?”

”- Ett jobb är väl bättre än inget jobb?” Frågan ställdes av Morgonstudions programledare i svt (210922), till författaren Anders Teglund som skrivit en bok om sitt liv som ”gigarbetare”, trenden som växt, där anställningsvillkoren försämras, allt för en flexibilitet som gör att arbetsgivare slipper ta ansvar. Programledaren satte omedvetet[…]

Läs mer

Basinkomst

Materiell, social och mental trygghet är alla avgörande för människorsvälmående. Då dagens strukturer inte tillgodoser detta för alla finns det nuintressanta tankar om basinkomst.Samordningsförbundet i Östergötland tittar på möjligheterna. Balansen mellan lönearbete, livskvalitet och miljö är även den i gungninggenom att livskvaliteten för många försämras av fler långtidsarbetslösa,ohälsa och miljö/klimatkris.[…]

Läs mer

Fler fängelser eller mindre behov av fängelser?

Tidigare publicerad i Magasinet Para§raf och Tidskrift för KriminalvårdDebatten om kriminalvård, brott och straff är i fokus sedan länge. Inompolitiken ropas det efter hårdare straff och fler fängelser. En del villsänka straffåldern och sätta barn i fängelse. Retoriken verkar utgå ifrånatt det primära är bestraffning, inte återanpassning. En retorik som[…]

Läs mer

Öppet brev till arbetsmarknadsministern

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, har funnits sedan 2004. Det är en ideell förening som jobbar för alla anställningslösas rättigheter. Det är grupper såsom arbetssökande, sjukskrivna, personer med sjukersättning, studerande, kort sagt alla som står utanför arbetsmarknaden på hel eller deltid. SALO har lång erfarenhet av hur myndigheter[…]

Läs mer

Populism ur ett stenåldersperspektiv

Debattartikel införd i magasinet Para§raf 2019-06-20. Populism ur ett stenåldersperspektiv Populism är ett begrepp som kommit att användas allt mer under senare år. Ofta som ett skällsord använt av politiker som vill misskreditera sina motståndare.    Inom akademien anser man att ordet är problematiskt då det tar bort fokus från[…]

Läs mer