ver1.1_130116_PP_L

Daily Archives: 2013/05/21

Leder sänkt a-kassa till fler jobb?

Picture2Sänkningen av a-kassan skulle leda till nya jobb var det tänkt. ”Hungriga vargar jagar bättre”, löd den primitiva retoriken. Men det finns inga vetenskapliga belägg för detta, eller studier som visar att det skulle bli fler jobb av att göra de arbetslösa fattigare.

Det redogör TCO för i utredningen ”A-kassan och arbetslösheten”, nr 2 2013.

Debattens vågor gick höga när detta fördes på tal i riksdagens interpellationsdebatt om arbetslinjens ekonomiska effekter och aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet.

– Hillevi Engströms (M) påstående att det finns ett starkt stöd i forskningen för att en höjning av ersättningen påverkar de arbetslösa negativt och förlänger deras tid i arbetslöshet är inte sant, sa Monica Green (S).
Continue reading

Ledare nr 2 2013, Arbetslinjen är ett intressant begrepp

arbeit_macht_freiArbetslinjen är ett intressant begrepp. Med retoriska inslag som Det ska löna sig att arbeta, samt jobbskatteavdrag för anställda lönar det sig för en stor del att tänka ”vi och dom”. Så länge man tillhör ”vi” så är allt lugnt men ve och fasa om man skulle bli en ”dom”.

 ”Vi” är alla som har anställning och en dräglig ekonomisk tillvaro som av rädsla för att förlora legitimitet, hellre definierar en grupp som ”dom” som man kan beskylla för allt från lathet till att vara utanför samhället.  Continue reading

Across many mountains

acrossLivskraft. Det är det ord som jag tycker bäst sammanfattar denna bok. En enorm livskraft och uppfinningsrikedom som gör att huvudpersonerna klarar sig igenom de mest besvärliga situationer. Den livskraft, styrka och kärlek som genomsyrar boken blir till ett ljus som lyser upp en ibland mycket mörk värld.

Boken handlar om tre generationer kvinnor, och det är den yngsta, dotter-dottern som är författaren.  Den handlar till största delen om hennes mammas och mormors liv, om deras flykt från Tibet. Där beskrivs hur de levde sina liv i Tibet, deras flykt, och hur deras nya liv i Indien utformade sig. De flydde till Indien samma år som Dalai Lama, 1959. Mormodern flydde till fots över bergen med sin man och  två barn, på samma sätt som

Continue reading

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier