ver1.1_130116_PP_L

Monthly Archives: augusti 2013

Humanism och ekologism förloras

Subprime_CrisisPublicerad i Sydsvenskan 130817 under rubriken Blocken är mer lika än de tror samt Norrköpings Tidningar 130821

En bra sak balanserar inte en dålig sak. Det rödgröna blocket skapade Aktivitetsgarantin och försämringar i a-kassan år 2000. Arbetssökande och sjuka flyttades från statistiken för att väljarna skulle ”sitta lugnt i båten”. Argument som ”det är bättre att göra något än inget alls” skapade det som fick heta vuxendagis. Det skulle bli lättare att få jobb när man gick kurser i drejning eller utsattes för social tortyr av självutnämnda experter som talade om att allt berodde på individen. Vänsterblocket hade sedan 80-talet underlättat högre löner och bonusar till chefer oavsett vinst eller ej.

2013 har högern regerat i sju år. De skapade dyrare a-kassa och Jobb och Utvecklingsgarantin med vuxendagiset fas 3. Med begrepp som Arbetslinjen görs människans existens och samhällsfunktioner till en fråga om anställningsbarhet och vinstmaximering. Den som är anställd är en hel människa medan den anställningslöse är halv och i behov av omprogrammering oavsett ålder, funktion, kompetens, efternamn eller samhälleliga förutsättningar. Myndigheternas uppdrag har blivit att administrera och kontrollera folk i stället för att stötta dem i livets berg och dalbana. Inkomsterna ökar i takt med skattereformer för den som har anställning eller äger kapital medan övriga placeras i sysselsättning för ”det är bättre att göra något än inget alls”.

Blockens agerande är mer lika varandra än vad de själva vill tillstå. Det skulle annars inte finnas något, att likt barnen i sandlådan skapa konflikt om. Alla verkar överens om att alla människor är viktiga men inte varför. Retoriskt är de för välfärd med arbetslinjen och i ekonomiska sammanhang tillväxt men i praktiken kommer människan och miljön i kläm. Partier säljer ut hjärtefrågor på den politiska marknaden för att få röster samtidigt som det blir mer och mer akut att människor och moder jord får bättre hälsa.

Om samhället vore ett badkar är bankerna kranen som tillför mer pengar genom lån. Dessa betalas tillbaka med räntan som dränerar samhällsekonomin eftersom proppen inte är i. När skuld skapas undergrävs offentlig och privat sektor. Inget i lagen säger att bankerna får skapa pengar men de fortsätter då ingen säger ifrån. Medan skulderna dränerar samhället på pengar sitter politikerna på badkarskanten och käbblar om varför inte arbetslinjen fungerar, varför vi konsumerar motsvarande 1,6 jordklot och varför folk inte ser till att skaffa sig ett jobb, och bankirerna skrattar åt dem hela vägen till jobbet.

Vänster och höger är beroende av varandra för om inte den ena fanns skulle inte den andra ha existensberättigande. Det gör att humanism och ekologism förloras på den politiska marknaden. De är bara en kostnad i skuldekonomin.

Ge alla en basinkomst

eci-ubi-SVPublicerad i Folkbladet 2013-08-19

Flexibilitet framhävs ofta i arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Samtidigt hävdas individens frihet som grunden i samhället. Idag när det går mellan 10-20 personer på varje ledig tjänst menar man att lägre löner och tuffare krav ska leda till fler jobb. Om flexibiliteten skapas genom sämre villkor/ekonomi, stressas individen vilket fysiologiskt minskar kreativitet och initiativförmåga. Det gör att personer med kompetens inte får utlopp för den och de med en kompetens som inte efterfrågas längre stressas ännu mer så att de inte ens klarar att hjälpa sin granne som behöver hjälp.

Människor blir inte starka i ett sammanhang som förkastar dem. När arbetsmarknaden inte klarar att ge alla ekonomisk trygghet måste detta skapas på annat sätt och då räcker det inte med försörjningsstöd då det drar ned folk ännu längre i ekonomisk stress.

En namninsamling i Schweiz har gett 100 000 underskrifter för att genomföra en folkomröstning om Basic Income, i Sverige kallad Basinkomst/Medborgarlön. En namninsamling för EU finns också. Från vänster- som högerpolitiker och fack hörs nedsättande uttryck som lön för lata. Det är ett uttryck för cynism och rädsla att tänka nytt.

Mycket lönearbete som utförs idag är onödigt samtidigt som sysslor som att ta hand om barn och våra äldre generationer inte värderas om det inte utförs av lönearbetande som stressas av besparingar. Tiotusentals handläggare på myndigheterna ägnar hela dagarna åt att fungera som ”dörrvakter” i stället för att lösa folks problem. Deras arbete är skattefinansierat men resultatet av det blir ofta att det inte gagnar skattebetalarna. När AF med alla sina resurser inte lyckas med att förmedla tillräckligt med jobb läggs ansvaret på individen som förväntas klara det som ingen annan klarat. Forskning visar att många med anställning använder en stor del av tiden till saker som inte alls har med arbetet att göra. Med basinkomst kan människor välja att göra det som är viktigt.

Synen på arbete är föråldrad och måste breddas. Människan tillfredsställs genom att tillåtas göra meningsfulla saker i ett bekräftande sammanhang som man förstår och kan påverka. Det kan åstadkommas på fler sätt än lönearbete, vars främsta syfte verkar ha blivit att få tillräckligt med pengar för att kunna konsumera mera. Om ledarna inte förstår detta måste folket ta tag i saken själva. Basinkomst skulle legitimera allt ideellt arbete, som ofta är viktigare än många lönearbeten.

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier