ver1.1_130116_PP_L

Stopp för missbruket av visstidsanställningar

Ylva Johansson (s) och Hillevi Engström (m)Arbetsmarknadens parter måste skärpa sig när det gäller missbruket av rullande visstidsanställningar. En attraktiv arbetsgivare måste kunna erbjuda justa villkor, och detta måste såväl arbetsgivare som facket ta ansvar för.
Budskapet fördes fram av både Ylva Johansson (s) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) vid senaste interpellationsdebatten i riksdagen.
Visstidsanställningar behövs på en väl fungerande arbetsmarknad. Det var de båda ense om, men att stapla denna form av anställningar på varandra år efter år genom att byta mellan olika typer av visstidsanställningar måste få ett slut, påpekad Ylva Johansson (s).
Kommunerna är den stora boven när det gäller det här, påpekade hon. På många orter är de också den största arbetsgivaren. Jakten på arbetskraft är tänkt att leda till att exempelvis de kommunala arbetsgivarna inrättar fasta tjänster och gärna också heltider. Men hon betvivlade att detta kommer att ske så länge det inte finns någon gräns för hur länge visstidsanställningar får löpa.
De som drabbas mest av marknadslösningen med rullande visstidsanställningar är främst kvinnorna som blir dragspelet på arbetsmarknaden.
– Regeringen införde 2007 nya regler som har gjort det enklare för arbetsgivare att visstidsanställa, men som också gjort detta missbruk möjligt. Sveriges lagstiftning strider mot EU:s visstidsdirektiv som säger att det ska finnas ett skydd för den enskilde så att arbetsgivaren inte kan stapla olika otrygga visstidsanställningar på varandra under många år.
– När avser regeringen ändra lagstiftningen för att stoppa detta missbruk? undrade Ylva Johansson (s). Det finns tidsgränser inom varje visstidsanställning, men det finns ingen gräns när man lägger ihop dem.
Hillevi Engström (m) höll med om att missbruket måste stoppas, och att man måste få ett hum om hur det ser ut. Men hon var för den skull inte beredd att ändra lagstiftningen och de regler som hon påpekade ger möjlighet till flexibilitet. Gör man det finns risken att det slår ut jobb på arbetsmarknaden istället för att ge fasta anställningar.
– Min och regeringens uppfattning är att reglerna i lagen om anställningsskydd är i linje med EU-rätten och visstidsdirektivet.
Regeringen anser att det samlade regelverket kring tidsbegränsade anställningar med krav på objektiva skäl, tidsgränser, företrädesrätt till återanställning samt möjligheten att få frågorna avgjorda i domstol skapar ett rimligt skydd.
– Detta finns tillsammans med de regler som parterna har i sina kollektivavtal samt i speciallagstiftning. Men facken måste våga driva fall till domstol, och få klarlagt när kollektivavtal strider mot lagens intentioner eller människor missbrukas. Missbruket måste stävjas, och då måste vi använda de verktyg som finns.

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier