VISIONBALANS.SE

Far åt helvete!

När ska det vara nog egentligen, med alla idéer som ligger till grund för alla ojämlikheter i vårt land. Vi har en arbetsmarknad som blir allt smalare, där åldersdiskrimineringen är värre än någonsin. Konsekvenserna av pandemin gör att de problem som redan fanns innan förstärks. De som stod långt från arbetsmarknaden står nu ännu längre bak i kön. Unga människor tvingas in i en gig-ekonomi som gör dem till offer för marknadsaktörer som fullkomligen skiter i om de mår bra eller inte så länge man kan ta in en annan om någon börjar påtala att villkoren borde vara bättre. Facket[…]

Läs mer

”- Ett jobb är väl bättre än inget jobb?”

”- Ett jobb är väl bättre än inget jobb?” Frågan ställdes av Morgonstudions programledare i svt (210922), till författaren Anders Teglund som skrivit en bok om sitt liv som ”gigarbetare”, trenden som växt, där anställningsvillkoren försämras, allt för en flexibilitet som gör att arbetsgivare slipper ta ansvar. Programledaren satte omedvetet fingret på frågan som ingen vågar ta i sin mun, nämligen;– Är alla lönearbeten värda att utföras bara för att de finns? Hur mycket ska människor behöva ge upp för att ha ett lönearbete? Ska samhället backa tillbaka till den gamla tidens daglönejobbare bara för att ”Ett jobb är väl[…]

Läs mer

Basinkomst

Materiell, social och mental trygghet är alla avgörande för människorsvälmående. Då dagens strukturer inte tillgodoser detta för alla finns det nuintressanta tankar om basinkomst.Samordningsförbundet i Östergötland tittar på möjligheterna. Balansen mellan lönearbete, livskvalitet och miljö är även den i gungninggenom att livskvaliteten för många försämras av fler långtidsarbetslösa,ohälsa och miljö/klimatkris. Därför behöver vi bredda begreppet arbete och ge människor chansen attarbeta med sådant som inte definieras som lönearbete. Det är allt från attta hand om sig själva och andra människor till att bli planetskötare somkonsumerar mindre av moder jord. Det är början på det nya narrativet som många längtar efter.[…]

Läs mer

Fler fängelser eller mindre behov av fängelser?

Tidigare publicerad i Magasinet Para§raf och Tidskrift för KriminalvårdDebatten om kriminalvård, brott och straff är i fokus sedan länge. Inompolitiken ropas det efter hårdare straff och fler fängelser. En del villsänka straffåldern och sätta barn i fängelse. Retoriken verkar utgå ifrånatt det primära är bestraffning, inte återanpassning. En retorik som varvanlig på 1700- och 1800-talets början. Det är alltså inget nytt sompresenteras av de mest konservativa bakåtsträvarna i vårt vackra land,oavsett ideologisk hemvist. Kung Oskar I (1799-1859) kallades för framtidens man och var en stark röstför ett liberalare samhälle. Han menade att fångvården skulle syfta tillåteranpassning i stället för bestraffning.[…]

Läs mer

Är du förändringsbenägen, flexibel och stresstålig?

Detta är frågor som många arbetssökande ställs inför när de ska söka en tjänst. Så länge det finns en mening med förändring, är alla människor både flexibla och stresståliga. Frågan är därför inte relevant. En motfråga som skulle kunna ställas till arbetsgivare är då – Om ni uttryckligen måste fråga om sökanden är förändringsbenägen, flexibel och stresstålig, hur meningsfullt är då ert förändringsarbete? Med tanke på hur olika myndigheter organiserar sina verksamheter kan man fråga sig hur förändringsbenägna, flexibla och stresståliga de är. En person som jobbat full tid en månad kan av arbetsförmedlingen få en varning då hen inte[…]

Läs mer

Öppet brev till arbetsmarknadsministern

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, har funnits sedan 2004. Det är en ideell förening som jobbar för alla anställningslösas rättigheter. Det är grupper såsom arbetssökande, sjukskrivna, personer med sjukersättning, studerande, kort sagt alla som står utanför arbetsmarknaden på hel eller deltid. SALO har lång erfarenhet av hur myndigheter hanterar människor i sin iver att uppfylla målen i regleringsbrev mm. Vi har sett en allt hårdare attityd mot personer som är beroende av myndigheter för sitt uppehälle i och med övergången från welfare till workfare i Sverige. Ersättningar som tidigare baserats på rättigheten att få hjälp baseras nu på[…]

Läs mer

Populism ur ett stenåldersperspektiv

Debattartikel införd i magasinet Para§raf 2019-06-20. Populism ur ett stenåldersperspektiv Populism är ett begrepp som kommit att användas allt mer under senare år. Ofta som ett skällsord använt av politiker som vill misskreditera sina motståndare.    Inom akademien anser man att ordet är problematiskt då det tar bort fokus från sakfrågor genom att använda det som ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt utgår från en antagonistisk världsbild baserat på ett vi-och-dom, folket mot eliten, det egna folket mot andra folk, arbetare mot kapital.    Ett särdrag inom populismen är att populister anser att de är de enda som representerar folket, ett konstruerat[…]

Läs mer

Vi behöver en ny ekonomi

Uppdaterad 2021-04-25 Av Per Almgren, civ.ing. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet borde ta initiativet till att införa en ekonomisk politik som verkligen kan lösa de problem som vi har, både i Sverige och i de flesta andra länder. Tyvärr är de flesta ekonomer och politiker ännu inte medvetna om var det grundläggande problemet finns. I dagens ekonomi tvingas medborgarna oavbrutet öka sin skuldsättning för att både företagen och den offentliga sektorn skall kunna gå med vinst respektive överskott. Detta är inte hållbart i längden. Inte ens på kort sikt. Så snart någon inte använder alla sina inkomster till direkta inköp av[…]

Läs mer

Medborgarlön, en missförstådd välgörare

Publicerad i Arbetet 150201 Replik på Martin Klepkes ledare i Arbetet. De som kritiserar medborgarlön försöker med olika medel beskriva hur illa det kommer bli om medborgarlön införs. En medborgarlön baserad på generella livsvillkor är mer jämlik än någon inkomst i dagens system. Allt från ny underklass till att ingen kommer att vilja arbeta längre. Det gemensamma är den bakomliggande världsbilden att arbete är lika med lönearbete samt att det enda samhällssystem som finns är det vänster – högersystem som dominerat samhället länge. Så länge vi har en ideologisk grundidé som har sin generella drivkraft i konflikt mellan arbete –[…]

Läs mer

Utveckling kräver nytänkande

Uppdaterad 2021-04-25 Vi står inför stora utmaningar för att samhället ska bli ett samhälle för alla. Först måste vi dock definiera vad ett samhälle för alla är. Det kräver att vi ser vad människor generellt behöver för att känna sig som hela människor vilket inkluderar allt från materiell trygghet till själslig, mental och social trygghet. Kort sagt god hälsa ur ett brett perspektiv. Vi lever sedan länge i en kultur som separerar vad människan är och vad den gör. Vi kämpar för att ta reda på vilka vi är, genom det vi gör, men då missar vi målet. Psykoterapeuten Rollo[…]

Läs mer