Bankkris, bostadskris, finanskris

Hej, idag är jag förbannad!

Sedan länge har ekonomin i USA knakat i fogarna. Det senaste är att Lehman Brothers går i konkurs och att Merril Lynch köps upp av Bank of America. Den förre centralbankschefen Allan Greenspan säger i en intervju i Sveriges Radio – ”Man ska inte skydda alla institutioner. Det ligger i finansmarknadens natur att det finns vinnare och förlorare.”

I Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3317294.ab menar styrelseordföranden för konsultfirman RGE Monitor, Nouriel Roubini, i en intervju till AP, att ”det är tydligt att vi är ett steg från en finansiell härdsmälta”.

Detta är ett skolexempel på dessa människors fullständiga frihet från socialt ansvar. De agerar som om de satt och spelade Monopol vid köksbordet och när någon vunnit har de andra förlorat. Att detta drar med sig globala konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden ser de som en del i spelet.

Hur kan vi bara godta att detta får fortsätta utan att vi börjar fundera över alternativ till denna vansinniga ekonomi? Ja men, säger många – det är ju så här det är! Det går inte att göra något åt det. Är det alltså acceptabelt att dessa förväxta finansvalpar leker med människors pengar så att folk får gå från hus, hem och jobb medan valparna sitter lugnt i media och förklarar att så här ska det fungera.

Det är dags att inse att dessa valpar först och främst och ENDAST ser om sitt eget hus utan förmåga att varken göra annorlunda eller tänka annorlunda. Det går inte lära gamla valpar att sitta tydligen. Vi måste ha ett system som först och främst skapar ekonomisk trygghet för alla medborgare. Då kan vi få trygga människor och arbetstagare. Dessutom måste vi skapa ett system som är oberoende av finansmarknadens upp och nedgångar när valparna leker Monopol. Gör vi inte detta snart kommer arbetsmarknaden att utarmas mer och mer och därmed även ekonomin.

Alternativen finns redan. Det handlar om att vilja förändring. Vem ska då vilja förändring? Är det bankerna eller riksbankschefen kanske? Knappast, det är vi vanliga människor som måste visa handlingskraft när inte ledarna gör det. Nu kör vi!

Lämna en kommentar