Den hycklande samariten

Den hycklande samariten

Publicerad i Norrköpings tidningar 140825

 

”Moralen kräver att vi tar ansvar i det här sammanhanget. Öppenheten är något viktigt som vi ska slå vakt om.” Det sa Göran Hägglund i svt-intervjun 19 augusti apropå behovet att ta emot flyktingar som flyr sina liv. I nästa andetag sa han det var nödvändigt att öka klyftorna för att öka antalet lönearbeten. Att ersättningar till arbetslösa och sjuka har försämrats ville han inte kännas vid utan hävdade att ”Det ska löna sig att anstränga sig extra”. Hur ska sjuka anstränga sig för att få sin rätt till sjukersättning? Med över 86 tusen utförsäkrade är det många som bollats mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen flera gånger utan att få sin rätt genom sjukersättning. Hur ska arbetslösa kunna anstränga sig när de stressas sönder av systemet och den skuldbeläggning som förekommer?

”Jag var hänvisad att gå i skolan med arbetarbarnen. Hade det varit idag hade jag kunnat välja en skola.” Återigen är det separation framför integration. Forskning har visat att skolor med en blandning av barn med olika förutsättningar och bakgrund ger godare generella resultat än segregerade skolor.

Med Hägglunds retorik är det inte konstigt att SD ökar sitt väljarstöd. Hur kan en människa som hävdar att partiets politik står på kristna värderangar vara så cynisk gentemot de egna medborgarna samtidigt som han pratar om ett moraliskt ansvar för flyktingar? Det är detsamma som att tala om för arbetslösa och sjuka att de ska rösta på SD. Att älska sin nästa såsom sig själv innebär att inte göra skillnad mellan människor. Är det de sämst ställda som ska göra uppoffringarna eller de som har råd?

 

Henrik Lund

Riksordförande

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation