SD – Ett parti för folket, men vilket folk?

Svärmorsdrömmen Jimmie har gjort Sverigedemokraterna till ett parti som på ytan tar avstånd från allt som deras rötter stått för. De nära släktbanden till Bevara Sverige SvensktJimmie Åkesson SD, Vit makt, Nationaldemokraterna, hakkors, Ultima Thule, har bytts ut mot leende kostymklädda unga män. De vet nämligen att det inte skulle gå att lura Svenska folket hur mycket som helst.

Enligt SOM-institutets årliga mätningar sedan 1990 har andelen svenskar som vill ta emot färre flyktingar hela tiden minskat. Den ”tysta majoritet” som Åkesson & co talar om har alltså minskat under alla år. Det är intressant hur ett litet gäng lyckats lägga ut dimridåer på ett sätt som lurar människor att tro att SD:s ideologi är rumsren i ett demokratiskt samhälle. Man kan ju på demokratisk väg rösta bort demokratin men vad finns då kvar? 2010 skrev SD på sin hemsida:

”Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.”

I klartext betyder det att vissa invandrare förökar sig som kaniner. Man använder otydligt definierade begrepp som ”svenskarna”, ”alla aspekter” (vilka då?) och ”oigenkännlighet” (definition saknas!) som skapar rädsla och späder på fördomar och torde vara förtal och diskriminering.

”Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk.”

Denna definition ger utrymme för godtycklighet och riskerar att skapa ett angivarsamhälle där den som upplever sig förfördelad kan anmäla invandrare för att inte vara tillräckligt ”svenska”. Vem ska bedöma vem som är/inte är svensk? Hur svenska är samerna, judarna, sverigefinnarna, romerna, tornedalingarna? Ska de också ut och vem ska definiera om de passar in?

”Massinvandringen till Sverige, och frånvaron av en assimileringsprocess, har skapat stora motsättningar och en mängd andra problem i det svenska samhället.” Här diskuteras assimilering i stället för integrering. Det för tankarna tillbaka till 30-talet vilket får de flesta att rysa. En annan aspekt är att SD ofta beskriver utlandsfödda som överrepresenterade i brottsstatistiken. Gellert Tamas (Aftonbladet) påtalar att det skiljer sig mellan kön och sociala faktorer i större utsträckning än födelseland. Det visar att SD:s tolkning inte är relevant.

Eftersom SD gärna talar om minoriteter som förväntas expandera i Sverige kan man ju se SD som en minoritet som, om man ska tror dem själva, ska expandera. Då kan det vara intressant att andelen SD-riksdagsledamöter som är misstänkta/dömda för brott är större än för utlandsfödda, 10,2% mot 10,0%. Andelen misstänkta/dömda för misshandel eller grov misshandel är 4,1% för båda grupperna. Andelen SD-riksdagsledamöter misstänkta/dömda för narkotikabrott är dubbelt så många som utlandsfödda, 2% mot 1%.

SD:s riksdagsledamöter är alltså lika och i vissa fall mer överrepresenterade i brottsstatistiken än utlandsfödda. Hävdar man en moralisk ståndpunkt bör man ha rent mjöl i påsen själv. SD:s fokus på svenskhet och identitet verkar mer vara ett fall av brist på egen identitet och panik inför detta. Observera att mitt resonemang inte försöker belysa SD:s väljare utan enbart de som är politiskt aktiva och särskilt riksdagsledamöterna.

Genom svepande generaliseringar av tysta majoriteter, svenskhet, nettoeffekter sav massinvandring, assimileringsprocesser, brottsstatistik har SD, på samma sätt som Raskenstam sol-och-vårade en massa kvinnor i början av 1900-talet, lyckats lura väljare som varit missnöjda med förd politik. En politik som ökar klyftorna skapar missnöje bland de drabbade. SD har stått bakom den 9 gånger av 10. Att då rösta på detta parti blir motsägelsefullt.

Kräv av partierna att kämpa för allas rättigheter till ekonomisk trygghet och balans mellan arbete, livskvalitet och miljö! Annars riskerar vi att få ett samhälle baserat på godtycklighet, hot, angiveri och i värsta fall död. Sverige har som land de allra bästa förutsättningar att klara detta. Vi kan börja med att börja tala om medborgarskap i stället för diffusa definitioner av svenskhet, om integration istället för assimilering med mera. Annars kommer vi snart inte veta vilket folk vi tillhör.