Tro kan försätta berg

Tack till ”gummorna” Britt-Ingrid Stockfelt och Barbro Mattson för en roande krönika om ett mycket allvarligt ämne! Måndagens krönika 120521 om Marknaden var ett friskt inslag som visar på en ungdomlig tankeförmåga.

Ni har så rätt i att de flesta tror blint på marknaden och dess krafter. Ett samhälle som organiseras av de som tänker och som upprätthålls av de som gör vad de blir tillsagda att göra blir ett samhälle för de resursstarka. Fåtalets samhälle blir ett ojämlikt samhälle för både människor och miljö. Anledningen är att de har ett verktyg i form av skuldekonomin, ibland kallad tillväxtekonomin eller ränteekonomin. Den kräver att mer pengar kommer ur systemet än vad som finns i systemet vilket gör de flesta människor och gumman jord till förlorare.

Skuldekonomin fungerar som ett pyramidspel och alla måste tro på den för att den ska fungera. De senaste decennierna har skuldekonomin mer och mer börjat krypa under skinnet på medborgarna i många länder vilket gör att tron vacklar och så även ekonomin.

Tillväxtekonomin kräver ständigt ökad konsumtion medan marknadsekonomin omfördelar resurser mellan konsumenter. Genom att ta bort den räntebärande skuldekonomin kan vi få en ekonomi i bättre balans med människor och gumman jord. Det gäller bara att tro att det går att förändra.

Henrik Lund
Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

Publicerad i Folkbladet 2012-05-24
http://www.folkbladet.se/opinion/insandare/default.aspx?articleid=6036626

Lämna en kommentar