Sätt i proppen till skuldekonomin

Replik på ledare I Norrköpings Tidningar från 24/5 med rubriken ”Det går inte att backa in i framtiden”

Sätt i proppen till skuldekonomin (publicerad i NT 5/6 2012)

I stället för att stirra sig blind på det som skiljer sidorna åt vore det mer intressant att få en seriös debatt om det som är gemensamt. Det skriver Henrik Lund, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation i ett svar till NT:s ledare 24/5.

NT:s ledare 24 maj börjar mycket intressant med rubriken ”Det går inte att backa in i framtiden” och fortsätter med ”En del tror att det som skapade krisen ska lösa den”.

Sedan kommer det vanliga, att EU-vänstern vill slösa och EU-högern vill spara, allt för att rädda patienten EMU. Inget nytt som ger ny kunskap.

I stället för att stirra sig blind på det som skiljer sidorna åt vore det mer intressant att få en seriös debatt om det som är gemensamt. Båda sidor vill ha ökad tillväxt för att lösa problemen med statsskulder, arbetslöshet med mera. Båda står för en syn att individens legitimitet kommer ur anställning eller ägande. En modell som varit förhärskande i sekler.

Hela nittonhundratalet fram till i dag har globalt sett varit ett enda experimenterande med vänster-högerekonomier, men problemen har inte lösts av någon sida. Det borde leda till insikten att det inte är ett vänster-högerproblem.

Ett problem är att man inte skiljer mellan kapitalistisk ekonomi och marknadsekonomi. Den kapitalistiska ekonomin är det samma som tillväxtekonomi, ränteekonomi eller skuldekonomi. Marknadsekonomi innebär byte av varor och tjänster mot pengar mellan producenter och konsumenter.

Kapitalistisk ekonomi fungerar på samma sätt som om man skulle försöka fylla ett badkar med vatten fastän proppen inte är i. Hur mycket man än försöker öka mängden vatten (tillväxten) så dräneras ekonomin hela tiden för att blidka aktörerna som vill tjäna pengar på sina pengar. Och på badkarskanten sitter politikerna och käbblar om huruvida man ska ha privat eller offentligt ägande av produktionen, en pseudodiskussion som tar bort fokus från grundproblematiken.

Ett argument för kapitalistisk ekonomi brukar vara att den skapar arbetstillfällen. Det gäller kanske ”etniska svenskar mitt i livet” som Reinfeldt sa häromveckan, men inte generellt. I stället skapas arbetslöshet och ökad skuldsättning oavsett vänster- eller högerregeringar.

Vill vi ha en ekonomi med bättre balans mellan arbete, livskvalitet och miljö är det nödvändigt att sätta i proppen till den penningackumulerande skuldekonomin. Ledaren skjuter alltså helt bredvid målet när man tror att konflikten står mellan vänster- eller högerekonomi. Skuldekonomin är den modell som skapat krisen. Då håller jag med ledaren att man inte kan använda samma modell som skapat problemen för att lösa problemen. Det sade redan Albert Einstein på sin tid.

HENRIK LUND Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

Lämna en kommentar