EU-parlamentet vill ha basinkomst

Den 20 oktober 2010 antogs en resolution i EU-parlamentet med stor majoritet. Resolutionen förordrade basinkomst (basic income) för att motverka fattigdom och social utslagning i unionen.

Med resolutionen ”Role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe”  framhåller EU-parlamentet att försök med villkorslös basinkomst effektivt visat på ett sätt att bekämpa fattigdom och utslagning.

I resolutionens paragrafer 34 och 44 uppmanar EU-parlamentet både EU-kommissionen och medlemsländerna att initiera införandet av basinkomst.

34.     Believes that the various experiments with minimum incomes and with a guaranteed basic income for everyone, accompanied by additional social integration and protection measures, show that these are effective ways of combating poverty and social exclusion and providing a decent life for all; therefore calls on the Commission to prepare an initiative to support further experiments in the Member States, taking into account and promoting best practices, and ensuring various individually guaranteed poverty-preventing adequate minimum and basic income models as a means of fighting to eradicate poverty and guarantee social justice and equal opportunities for every individual whose need can be established on the basis of the relevant regional yardstick, in keeping with the subsidiarity principle, and without calling into question the specific situations in each Member State; takes the view that this Commission initiative should lead to the drawing-up of an action plan, designed to accompany the implementation of a European initiative on minimum income in the Member States, in accordance with different national practices, collective bargaining and Member States’ legislation, in order to achieve the following objectives:

–        setting common standards and indicators on the eligibility and accessibility conditions for the minimum income schemes,

–        setting criteria to evaluate which institutional and territorial levels – including the involvement of social partners and relevant stakeholders – could be most appropriate to implement the minimum income scheme measures,

–        setting common indicators and benchmarks for the assessment of the results, outcomes and effectiveness of policy against poverty,

–        ensuring follow-up and effective exchange of best practices;

 

44.     Calls on the Commission and the EU Member States to examine how different models of unconditional and poverty-precluding basic incomes for all could contribute to social, cultural and political inclusion, taking especially into account their non-stigmatising character and their ability to prevent cases of concealed poverty;

En villkorslös medborgarlön menar EU-parlamentet är ett sätt att uppnå social rättvisa och lika möjligheter. I paragraf 44 påpekas att villkorslös medborgarlön är icke-stigmatiserande och har förmågan att förebygga dold fattigdom.

Det är dags för alla EU-kramare på vänster och högerkanten att återigen samla sig för att kräva att EU-parlamentets resolution realiseras. Det kräver förstås att både vänster och höger frångår den naiva idén om att endast är lönearbete är legitimt arbete. En idé som gör att långtidsarbetslösheten ökar och cyniska tumskruvar dras åt allt hårdare på sjuka och andra som diskrimineras för att upprätthålla myten om det perfekta samhället genom att skuldbelägga människor som inte orkar prestera 150 procent.

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, anser sedan länge att basinkomst bör införas för att få en bättre balans mellan lönearbete och allt annat arbete. Det skapar förutsättningar för bättre balans i livet för alla människor, inte bara ”etniska svenskar mitt i livet” som Reinfeldt hänvisade till häromsistens.

Läs även: Så löser vi EU-krisen

Lämna en kommentar