Arbetslinje eller byråkratilinje?

Svt nyheter rapporterade härom dagen att Arbetsförmedlingen inte följer reglerna

Det är alltid lika intressant att se hur media får tag i en så kallad nyhet och gör en säljande story med en rubrik som utgår från att någon gör fel. Det är synd att man inte analyserar och fördjupar sig i sakfrågan innan man går ut med en, som i detta fall, synnerligen torftig analys som utgår från att arbetsförmedlingen, AF, inte följer reglerna bara för att handläggarna är ”för snälla”.

Det är synd att man förmedlar en bild av att handläggare är för ”snälla”. Det skapar indirekt ett tryck på att bli ”mindre snäll”, det vill säga ännu mer byråkratisk än vad arbetsförmedlingen ofta är. Det är viktigt att förstå att ”arbetslinjen” inte är det samma som ”byråkratilinjen”. Det kan ju faktiskt vara så att vissa av AF:s handläggare har förstått att man inte kan lyckas med sitt uppdrag genom att vara rigid byråkrat. Jag vet att man ibland anställt personer med egen erfarenhet av arbetslöshet vilket förhoppningsvis skapar en större förståelse från handläggare för den situation många arbetslösa befinner sig i. Utveckling av arbetsmarknadens förutsättningar kräver flexibilitet och inte mer rigiditet och byråkrati.

Handläggare befinner sig ofta i en situation de inte kan hantera. Regering och ledning ålägger dem att lösa problem på arbetsmarknaden som till och med regeringen har svårt att lösa. Många handläggare känner sig i den situationen maktlösa och riskerar att bli rigida byråkrater då de ger upp inför en övermäktig situation. Att hävda att de struntar i reglerna späder på denna utveckling och det är synd att public service hakar på detta.

Lämna en kommentar