Cypern kan bli ett föregångsland

Cypriot_debt_and_EU_averageEn kris är inte enbart ett problem utan även en möjlighet. Vi har mycket tydligt kunnat se resultatet av skuldekonomins dysfunktion i Cyperns ekonomi. Hela finanssystemet är på väg att klappa ihop och det är nog bara en tidsfråga innan Cypern lämnar Euron. Som vanligt är det vanligt folk som ska betala priset i form av arbetslöshet och dessutom en extra skatt på 1,5 % på allas löner för att täcka upp underskotten som skuldekonomin leder till.

Jag har tidigare påtalat problemet och gör det igen. Ett penningsystem som kräver att det ska komma mer pengar ur systemet än vad som finns i systemet är dömt att misslyckas med uppgiften att skapa välfärd.

Nu har Cypern en fantastisk möjlighet att bryta med den globala skuldekonomin. Med tanke på att landet är relativt litet skulle det kunna göras ganska snabbt. Genom att införa en räntefri valuta med en nationell riksbank skulle Cypern återta makten över sina pengar och frikoppla sig från alla internationella ”gamar” som tjänar pengar på Cyperns kris.

Dessutom behöver man införa ett system med basinkomst för att snabbt trygga ekonomin för hela befolkningen för att inte riskera kravaller när det går upp för folk att de inte har pengar till hyra och mat.

Lämna en kommentar