VISIONBALANS.SE

Ledare nummer 6 2013

Fas 3-debatten har många bottnar. Frågan är när botten är nådd? Allt från ineffektiv och kontraproduktiv användning av statens pengar till själsdödande pysselsättning där det är viktigare att folk hålls inom fyra väggar än att innehållet under dagen är utvecklande har debatterats. Jag vill bidra med ytterligare ett exempel. Som[…]

Läs mer

Ledare nr 5 2013

  Vad driver dig egentligen? Vad driver människor generellt? Är det den inre drivkraften eller pengarna måhända, moralen eller lite av varje? Naturligtvis har de olika faktorerna med varandra att göra.  Någon faktor kan dominera beroende på situationen men om man vill ha långsiktig hållbarhet i samhället, hur ska man[…]

Läs mer

Ledare nr 4 2013

Vet du vad Earth Overshoot Day är? Översatt blir det Ekologiska skuldens dag. I år inträffade den nämligen den 20 augusti. Det är den dag på året när vi har konsumerat lika mycket naturresurser som jorden kan producera på tolv månader rapporterar Fria Tidningen. I år tog det alltså knappt[…]

Läs mer

Ledare nr 3 2013

Trots allt ont de gjort mig har jag inte förlorat hoppet. Jag kan inte leva med två hjärtan i kroppen…Nu har vi åter samlats för att rådslå om fred.  Min skam är stor som jorden, men ändå ska jag ännu en gång följa den vite mannens anvisningar. Jag trodde mig[…]

Läs mer

En tidskrift för alla smaker – nu tillgänglig på nätet

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation ger ut tidskriften Vision Balans sedan 2010. Innehållet är brett med allt från samhällsfrågor till mer lättsamt. Nu kan du läsa de första två årgångarna av Vision Balans på hemsidan. Tidskriften är ett unikt arbete för att visa att anställningslösa har kompetens att skapa kvalitativa produkter och sudda[…]

Läs mer

Ledare nr 3 2012, Miljö vs konsumtion

Vi bombarderas ständigt av budskap om klimatförändringar och hur miljön kommer att påverkas av vår rovdrift för att öka konsumtionen och därmed tillväxten i ekonomin. Om vi ska fortsätta rovdriften på jordens resurser, hur kan vi då mena att vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle? Retoriskt har visserligen kritiken mot[…]

Läs mer