VISIONBALANS.SE

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 2 2010)

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4 © Henrik Lund Text: Henrik Lund Stordrift Dagens system tvingar oss att bedriva stordrift i privat sektor för att maximera vinsten. Samtidigt tvingas offentliga sektorn bedriva stordrift för att möta besparingskraven. Den marknadsliberala ekonomin framstår helt plötsligt som lika människofientlig som den extrema planekonomin. För att tvinga arbetsgivare i det marknadsliberala samhället att ta ansvaret för individen, som det offentliga tidigare gjorde,

Läs mer

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 1 2010)

  Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4 © Henrik Lund Text: Henrik Lund Albert Einstein uttryckte en gång ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Han om någon borde ju veta vad det innebär att tänka nytt och lösa nya problem med nya sätt att tänka. Vi står inför avgörande beslut för vår överlevnad. Det gäller våra barns och vår älskade jords framtid. Därför krävs nya sätt att tänka om samhället och dess utveckling.

Läs mer

AF drar i nödbromsen – Stoppar utbildningen i fas 3

Av Elisabeth Alm Björnsson Möjligheten till utbildning för arbetslösa i fas 3 har ännu en gång stoppats. Pengarna som regeringen avsatt räcker inte, och nu tvingas arbetsförmedlingen för andra gången dra i ”nödbromsen”. Det har nu gått drygt två år sedan riksdagen fick regeringen att backa när det gällde beslutet att inte tillåta utbildning i fas 3 av jobb och utvecklingsgarantin. Men summan som regeringen därefter avsatte för utbildning i begränsad omfattning för dem som befinner sig i den s.k. sysselsättningsfasen har inte räckt till. I en interpellation debatterad i riksdagen den 13 december ville Ylva Johansson (s) ha svar[…]

Läs mer

Mångmiljonsatsning på unga arbetslösa

Alliansen vill satsa 263 miljoner kronor på unga som står långt från arbetsmarknaden. Det framgår av budgetförslaget för 2014. Under åren 2014-16 avsätts 50 miljoner årligen till att anställa fler arbetsförmedlare för ungdomsgruppen. Den ekonomiska krisen har lett till att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden har fått allt svårare att få jobb. Regeringen vill därför se till att unga som riskerar att få mer varaktiga problem på arbetsmarknaden tidigt ska få det stöd från arbetsförmedlingen som de behöver för att gå till arbete eller studier. Det är av stor vikt att arbetsförmedlarna bedömer varje individs behov, och aktivt jobbar[…]

Läs mer

Stopp för missbruket av visstidsanställningar

Arbetsmarknadens parter måste skärpa sig när det gäller missbruket av rullande visstidsanställningar. En attraktiv arbetsgivare måste kunna erbjuda justa villkor, och detta måste såväl arbetsgivare som facket ta ansvar för. Budskapet fördes fram av både Ylva Johansson (s) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) vid senaste interpellationsdebatten i riksdagen. Visstidsanställningar behövs på en väl fungerande arbetsmarknad. Det var de båda ense om, men att stapla denna form av anställningar på varandra år efter år genom att byta mellan olika typer av visstidsanställningar måste få ett slut, påpekad Ylva Johansson (s). Kommunerna är den stora boven när det gäller det här, påpekade[…]

Läs mer

AF lever i byråkratisk drömvärd

Arbetslöshet ökar eftersom ökande vinster och räntor ger allt mindre pengar kvar för löner, konsekvensen blir lönesänkningar eller färre jobb. Det skriver Riksstyrelsen för Sveriges Anställningslösas Landsorganisation i ett svar till Madeleine Peyron med flera, NT-debatt 7/6.

Läs mer

Tips till studenter som sommarjobbar

Nedan följer ett viktigt meddelande till studenter som sommarjobbar Pressmeddelande från Försäkringskassan Stockholm 20 maj 2013 Bostadsbidrag och tandvård – Tips till studenter! Nu stundar sommar och många studenter passar på att sommarjobba för att dryga ut kassan. Här kommer några tips att tänka på då. Om man får högre inkomst än beräknat när man ansökte kan det innebära att man får för mycket bostadsbidrag. För att undvika att bli återbetalningsskyldig ska man meddela Försäkringskassan. Ansök här eller ring 0771-524 524. Om man som student tjänar mindre i sommar än planerat kan man ha rätt till mer bostadsbidrag. Detta kan[…]

Läs mer

Leder sänkt a-kassa till fler jobb?

Sänkningen av a-kassan skulle leda till nya jobb var det tänkt. ”Hungriga vargar jagar bättre”, löd den primitiva retoriken. Men det finns inga vetenskapliga belägg för detta, eller studier som visar att det skulle bli fler jobb av att göra de arbetslösa fattigare. Det redogör TCO för i utredningen ”A-kassan och arbetslösheten”, nr 2 2013. Debattens vågor gick höga när detta fördes på tal i riksdagens interpellationsdebatt om arbetslinjens ekonomiska effekter och aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet. – Hillevi Engströms (M) påstående att det finns ett starkt stöd i forskningen för att en höjning av ersättningen påverkar de arbetslösa negativt[…]

Läs mer

Tuff eller snäll?

Widar Andersson, chefredaktören för det socialdemokratiskt färgade Folkbladet kommenterar idag S-förslaget att lägga ner Fas 3.  Hela ledaren kan man läsa här. Och hur ska man tolka det? Jag sitter mest som en fågelholk. Är han snäll eller dum? Tuff eller mjuk? För det var ord och inga visor. Lika tuffa mot de arbetslösa ska man bli som borgarna är mot de sjukskrivna. Det är tydligen bra, för av innebörden får åtminstone jag intrycket att Widar gillar alliansens sjukförsäkringsreform. Under ETT år ska du visa dig duglig, annars ajöss. Ett enda år! Hela Widars resonemang bygger på att det finns[…]

Läs mer