VISIONBALANS.SE

Arbetsförmedlingen – ”En tyst myndighet”

I en rapport från ST har arbetsmiljön på arbetsförmedlingen kartlagts. Där framkommer en bild som är skrämmande med tanke på att så många anställningslösa känner sig kränkta av arbetsförmedlingens personal. Generellt påverkas individers upplevelse av om man känner att man kan förstå sin situation, om man kan hantera sin situation[…]

Läs mer