ver1.1_130116_PP_L

Henrik Lund

SD – Ett parti för folket, men vilket folk?

Svärmorsdrömmen Jimmie har gjort Sverigedemokraterna till ett parti som på ytan tar avstånd från allt som deras rötter stått för. De nära släktbanden till Bevara Sverige SvensktJimmie Åkesson SD, Vit makt, Nationaldemokraterna, hakkors, Ultima Thule, har bytts ut mot leende kostymklädda unga män. De vet nämligen att det inte skulle gå att lura Svenska folket hur mycket som helst.

Enligt SOM-institutets årliga mätningar sedan 1990 har andelen svenskar som vill ta emot färre flyktingar hela tiden minskat. Den ”tysta majoritet” som Åkesson & co talar om har alltså minskat under alla år. Det är intressant hur ett litet gäng lyckats lägga ut dimridåer på ett sätt som lurar människor att tro att SD:s ideologi är rumsren i ett demokratiskt samhälle. Man kan ju på demokratisk väg rösta bort demokratin men vad finns då kvar? 2010 skrev SD på sin hemsida:

”Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.”

I klartext betyder det att vissa invandrare förökar sig som kaniner. Man använder otydligt definierade begrepp som ”svenskarna”, ”alla aspekter” (vilka då?) och ”oigenkännlighet” (definition saknas!) som skapar rädsla och späder på fördomar och torde vara förtal och diskriminering.

”Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk.”

Denna definition ger utrymme för godtycklighet och riskerar att skapa ett angivarsamhälle där den som upplever sig förfördelad kan anmäla invandrare för att inte vara tillräckligt ”svenska”. Vem ska bedöma vem som är/inte är svensk? Hur svenska är samerna, judarna, sverigefinnarna, romerna, tornedalingarna? Ska de också ut och vem ska definiera om de passar in?

”Massinvandringen till Sverige, och frånvaron av en assimileringsprocess, har skapat stora motsättningar och en mängd andra problem i det svenska samhället.” Här diskuteras assimilering i stället för integrering. Det för tankarna tillbaka till 30-talet vilket får de flesta att rysa. En annan aspekt är att SD ofta beskriver utlandsfödda som överrepresenterade i brottsstatistiken. Gellert Tamas (Aftonbladet) påtalar att det skiljer sig mellan kön och sociala faktorer i större utsträckning än födelseland. Det visar att SD:s tolkning inte är relevant.

Eftersom SD gärna talar om minoriteter som förväntas expandera i Sverige kan man ju se SD som en minoritet som, om man ska tror dem själva, ska expandera. Då kan det vara intressant att andelen SD-riksdagsledamöter som är misstänkta/dömda för brott är större än för utlandsfödda, 10,2% mot 10,0%. Andelen misstänkta/dömda för misshandel eller grov misshandel är 4,1% för båda grupperna. Andelen SD-riksdagsledamöter misstänkta/dömda för narkotikabrott är dubbelt så många som utlandsfödda, 2% mot 1%.

SD:s riksdagsledamöter är alltså lika och i vissa fall mer överrepresenterade i brottsstatistiken än utlandsfödda. Hävdar man en moralisk ståndpunkt bör man ha rent mjöl i påsen själv. SD:s fokus på svenskhet och identitet verkar mer vara ett fall av brist på egen identitet och panik inför detta. Observera att mitt resonemang inte försöker belysa SD:s väljare utan enbart de som är politiskt aktiva och särskilt riksdagsledamöterna.

Genom svepande generaliseringar av tysta majoriteter, svenskhet, nettoeffekter sav massinvandring, assimileringsprocesser, brottsstatistik har SD, på samma sätt som Raskenstam sol-och-vårade en massa kvinnor i början av 1900-talet, lyckats lura väljare som varit missnöjda med förd politik. En politik som ökar klyftorna skapar missnöje bland de drabbade. SD har stått bakom den 9 gånger av 10. Att då rösta på detta parti blir motsägelsefullt.

Kräv av partierna att kämpa för allas rättigheter till ekonomisk trygghet och balans mellan arbete, livskvalitet och miljö! Annars riskerar vi att få ett samhälle baserat på godtycklighet, hot, angiveri och i värsta fall död. Sverige har som land de allra bästa förutsättningar att klara detta. Vi kan börja med att börja tala om medborgarskap i stället för diffusa definitioner av svenskhet, om integration istället för assimilering med mera. Annars kommer vi snart inte veta vilket folk vi tillhör.

 

Individens behov måste fokuseras

Detta är repliken som DN inte ville publicera.

——————————————————–

Det är glädjande att läsa om Mikael Sjöbergs ambition på DN Debatt (29/10) att utveckla arbetsförmedlingen (AF). Frågan är om de åtgärder han föreslår leder till måluppfyllelse. Man måste se AF ur ett helhetsperspektiv. Den skapades i en tid när den formella arbetslösheten var låg och det var lätt att få lönearbete eller gå från ett jobb till ett annat. Idag har politikerna accepterat myten om naturlig arbetslöshetsnivå (NAIRU) och antalet arbeten förväntas minska med 2,5 miljoner de kommande 20 åren.

AF:s roll har mer blivit till för att genomföra kontrollpolitiken för att politiker och anställda människor inte ska tycka att det är orättvist då man tror att arbetslösa ligger på sofflocket och latar sig. Det har lett till en gigantisk inlåsningseffekt. Forskning om utvecklingsfaktorer visar att människor behöver uppleva mening, förstå och kunna påverka sitt sammanhang. När AF förvägrar individen dessa förutsättningar och inte låter individen definiera sina egna behov stressas denne så att kreativiteten minskar och ohälsan ökar. Det leder till passivisering. Därför måste alla typer av styrning som inte har individens behov som grund bort. Även personalen skulle uppleva mer mening, och förstå och kunna påverka sitt sammanhang. Då kanske AF skulle slippa möten där personal till och med gråter på grund av den stress man upplever.

Bristen på helhetssyn gör att arbetslösa med ohälsa inte får adekvat stöd. Det gör även att man tror att arbetslösa i 60-årsåldern har samma behov som 25-åringar. En annan effekt är att man inte klarar att samverka med andra myndigheter.

Arbetsförmedlingen borde slås ihop med Försäkringskassan och även andra myndigheter som arbetar direkt med individer. Ta bort alla arbetsuppgifter som hindrar människor att få adekvat stöd och se till att personalen ges förutsättning att vara lösningsfokuserad. Ska man åstadkomma reell förändring måste individen vara i centrum, inte cyniska konventioner och gammaldags organisationsformer.

Henrik Lund

Riksordförande

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

Politik handlar om ansvar, inte missnöje

Många är de synpunkter som kommit efter SD:s framgång i valet. Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv är det självklart att vi människor är känslodrivna och inte ett dugg logiskt rationella. Det framgår med all tydlighet i de förklaringar som framförs i media.

Jag tror inte heller att väljarna är rasister utan att missnöje är en orsak till valutgången. Till detta ska läggas alla pensionärer som hört SD säga att man vill ta bort ”straffbeskattningen” men inte förstått att SD är ett parti med extremt negativ människosyn och som dessutom är ett högerparti som stod på Alliansens sida. Tyvärr så är missnöjesröstning inte ovanligt och att föra ut budskap som man vet ska ge väljare är smart marknadsföring. Om man bortser från SD:s historia är frågan om man tror att SD verkligen ska kunna åstadkomma förändring? Med det inte sagt att övriga partier kan det.

SD har ju suttit i riksdagen i fyra år och varit med och drivit igenom försämringarna som lett till det missnöje som uttrycks. Om missnöje med Alliansens politik gör att man röstar på ett parti som backat upp Alliansens politik i nio fall av tio, då är det för enkelt att skylla på missnöje. Kan det vara så att många helt enkelt tror att politik är lika enkelt som att gå och byta till en ny mobil? Dessa kommer då att bli ännu mer missnöjda.

Om alla som röstat på SD som inte är rasister blir medlemmar i SD och ser till att partiets program förändras till ickerasistiskt, då tar man åtminstone personligt ansvar. Jag tror det skulle bli en lätt match då den lilla grupp som styr är mikroskopisk i jämförelse med deras 800 000 väljare som inte är rasister.

Det skulle också vara intressant att se vad som skulle hända om SD föreslog något som vore konstruktivt. Kommer övriga partier att rösta emot bara för att det är SD. Ett exempel vore om de föreslog basinkomst till alla medborgare. Alla, och då menar jag alla, skulle då få ett värde för marknaden då köpstyrkan skulle öka i landet. Ungdomar, pensionärer och alla däremellan skulle få en frihet som inte finns i dagens system. Ingen kan då påstå att någon tar någon annans jobb eller att någon grupp kostar för mycket.

Om bankernas vinster inte tilläts vara så osmakligt höga och om skattesänkningarna för alla som redan har det rätt bra inte hade varit hundratals miljarder, då hade alla missnöjesröstare inte behövt vara missnöjda.

När det uppdagas att inte ens SD har anständiga lösningar på problemen är risken att alla SD-röstare som inte är rasister även i fortsättningen kommer att bli besvikna. Kommer de då att hoppa till en annan missnöjestuva nästa val? Är det inte dags att fler tar personligt ansvar?

Kom fram ur skuggan SD

Insändare införd i Norrköpings tidningar 140919

Signaturen ”En som tröttnat på tjafset” argumenterar i NT 140917 för att SD är ett parti som måste tas på allvar. I vanlig ordning sätts grupp mot grupp mot varandra. Uppmaningen är att krypa upp ur sandlådan och samarbeta med alla partier.

Ett parti med nazistiska och fascistiska rötter ska naturligtvis tas på allvar. Annars riskerar vi ett tredje världskrig då en stor del av Europa på samma sätt som på 1930-talet lider av separatism och protektionism istället för integration och kärlek till människan.

Med samma självklarhet som moderaterna försökte skriva om historien till sin egen fördel gör många SD-anhängare allt för att skyla över historien så att rötterna inte syns. Medan andra partier sitter i ”sandlådan” står SD i skuggan och lurar. Man använder rädsla för att skapa opinion. SD-debattörer vågar av rädsla inte ens gå ut med sitt namn då man intuitivt känner att värderingarna inte är okey. Själv har jag fått utstå anonyma telefonhot om att ”få en kniv i arslet” i debatt med SD:are. Hur demokratiskt är det? Vill man bli demokratiskt behandlad måste man acceptera demokratins villkor. Då SD står i skuggan och bedriver en antidemokratisk politik måste man förstå konsekvenserna.

Jag förstår att många är otrygga då Alliansen i riksdagen cementerat utanförskapet tillsammans med SD då de röstat med Alliansen 9 av 10 gånger. Frågan är om det blir bättre av att göra samhället ännu otryggare genom att sätta grupp mot grupp. SD har inte förstått att de pengar man saknar till bland annat pensioner och invandring/integration har sugits upp av det finansiella systemet. Att enbart de fyra största bankerna hade en vinst på över 90 miljarder kronor förra året är tydligen okey.

Att kamouflera en främlingsfientlig politik med en retorik baserad på okunskap och rädsla ökar inte demokratin. ”En som tröttnat på tjafset” är välkommen att samtala om de riktiga orsakerna till problemen men kliv först ut ur skuggan och våga ifrågasätta inte enbart andras världsbild utan även den egna.

Henrik Lund

Partipolitiskt obunden

Riksordförande

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

Ledare nr 4 2014

<Publicerad i papperstidningen innan valet>

Valet är i full gång och löftena haglar från alla sidor. Tänk om det vore så enkelt att driva politik. Då skulle alla önskningar kunna tillfredsställas. Från den hemlöses bostadssituation och ofta missbruksproblematik till kapitalistens egodrivna jakt efter bekräftelse genom mer pengar på bankkontot.

Valet denna gång sker i en värld där hatet fått ett starkt fäste. Från svenskarnas parti med sin nazistiska våldspolitik över sverigedemokraternas ”lightvariant” av fascism genom att ”bara” vilja prata om invandringpolitiken och inte människorna (!?), till allianspartierna med en politik som ökar klyftorna.

De sätter grupper mot varandra på ett sätt som i mångt och mycket kan jämföras med tiden innan andra världskriget. Om man till detta ser vad som händer i vår omvärld med väpnade konflikter i Ukraina, Irak, Syrien med flera länder så kan vi se en gemensam nämnare nämligen rädsla och hat.

När en valrörelse handlar mer om att smutskasta sina motståndare än att diskutera vilket samhälle de vill skapa då är det rädslan som styr. Väljarna blir då bara förvirrade av all skrämselpropaganda.

I rädslan för att förlora sina väljare går partierna ut med löften i frågor som inte särskiljer dem från andra partier utan förvirrar ännu mer.

Dagens Sverige lider tyvärr av en historielöshet som är stor i detta avseende. Främlingsfientlighet är inget nytt fenomen. Per Svensson, journalist och författare, beskriver i sin bok Vasakärven och järnröret en bild av hur den högervåg som genomsyrar stora delar av Europa har en historia som går tillbaka till början av 1900-talet.

I Sverige kunde man i slutet av 30-talet uppleva olika aktioner för att hindra judiska läkare att få en fristad med arbetsmöjligheter i vårt land. Dessa läkare var tio till antalet(!). Det talades om ”judeinvasion” vilket i dagens retorik kan översättas med musliminvasion.

När politiker och journalister talar om dessa fenomen sker till slut en normalisering av språket och föreställningarna om fenomenen. När till och med välkända Svt:s program Agenda ställer frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”, då har det gått långt.

När rädslan råder är det de svaga som attackeras. Just därför att rädda människor inte vågar angripa den starke. Detta gör man genom att måla upp en illusion om hur de svaga är och varför det är fel på dem. Då tar man till en skamlös retorik som att de passar inte in eller vi måste behålla svenskheten. En svenskhet som aldrig funnits mer än i reklammakarnas bilder för att få oss att konsumera mera.

Ingen på varken höger eller vänsterkanten skulle komma på idén att fundera på vart pengarna tar vägen som ”inte finns” och som invandrarna beskylls för att kosta. Om man gjorde det skulle det snart gå upp för vederbörande att det inte är invandrarna som kostar mest utan banker och finansmarknadens aktorer.

Problemet är att de inte är lika lätta att definiera då det krävs kunskap om alternativa sätt att se på det ekonomiska systemet. Dessa är dessutom starka med makt och legitimitet då vi i detta samhälle hyllar den som är rik på pengar men inte den som är rik på kärlek. Om vi inte låter kärleken till det levande styra pengarna utan tvärtom, skapas grogrunden för rädsla och hat, och separation istället för integration. Vi får alltså det samhälle vi väljer beroende på vilken känsla vi låter dominera.

Frågan du behöver ställa är: Vill vi ha ett samhälle baserat på kärlek till det levande eller hat till det levande? Om du väljer det senare inbegriper det även hat gentemot dig själv eftersom du är levande.

Alltid när vi väljer något, väljer vi bort något annat. Vi kan inte både visa kärlek och hat till allt levande. Vi måste välja och det innebär ett ansvar. Väljer vi hat innebär det ett ansvar för de konsekvenser det medför. Om konsekvenserna innebär kränkningar av levande varelser tvingas vi förr eller senare att ta ansvar för det. Det är inte lätt att leva i kärlek men det är ännu svårare att leva i hat.

 

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier