ver1.1_130116_PP_L

Redaktionen

Kritik mot neuropsykiatriska diagnoser m.m.

Samhället hindrar friska individer från att fungera

Vi befinner oss uppenbarligen i en förryckt tidsepok när vissa medborgare själva vill bekosta sin ADHD-utredning i syfte att få diagnos som funktionshindrade.

Det är i många fall det tekniskt raffinerade samhället som hindrar friska individer från att fungera livsbejakande, snarare än att dessa människor är störda i sin funktion. Upplevelsen av utanförskap i det moderna samhället genererar negativ stress och olust!

Continue reading

Ledare nr 2 2014

466px-Mr_Pipo_Think_03_texraysSeparation är ett ord som ger uttryck för ensamhet, frånvaro, tomhet, skilsmässa, avskiljande med mera. Med andra ord en ganska sorglig beskrivning av en situation.De flesta vill nog känna integration i stället för separation. Att känna sig delaktig och accepterad i ett sammanhang är ett grundläggande behov hos oss människor.

Hur kommer det sig då att vi människor i så många sammanhang ändå agerar på ett sätt som skapar separation? Mellan anställda – anställningslösa, rika – fattiga, män – kvinnor, svenskar – invandrare, unga – gamla, friska – sjuka, arbetstagarskap – föräldraskap, storstadsregioner – landsbygd, materialism – andlighet, konkurrens – samverkan, krig – fred, frihet – ansvar, vi – dom.

Vi lever i ett samhällssystem som befrämjar tanken om Jag, Mig och Mitt som ledord i livet.

Bildkälla: Wikimedia Commons  

I stället för att se oss människor som en samverkande skara för att lösa våra gemensamma problem hänger vi oss åt att separera oss från oss själva och varandra, både fysiskt, psykiskt och andligt. Är det hälsosamt?

Continue reading

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 2 2010)

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4

© Henrik Lund

Text: Henrik Lund

Stordrift

Dagens system tvingar oss att bedriva stordrift i privat sektor för att maximera vinsten. Samtidigt tvingas offentliga sektorn bedriva stordrift för att möta besparingskraven. Den marknadsliberala ekonomin framstår helt plötsligt som lika människofientlig som den extrema planekonomin. För att tvinga arbetsgivare i det marknadsliberala samhället att ta ansvaret för individen, som det offentliga tidigare gjorde,

Continue reading

1 2 3 12
Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier