ver1.1_130116_PP_L

Arbete

Tips till studenter som sommarjobbar

Nedan följer ett viktigt meddelande till studenter som sommarjobbar

Pressmeddelande från Försäkringskassan

Logga_FK

Stockholm 20 maj 2013

Bostadsbidrag och tandvård
– Tips till studenter!

Nu stundar sommar och många studenter passar på att sommarjobba för att dryga ut kassan. Här kommer några tips att tänka på då.

  • Om man får högre inkomst än beräknat när man ansökte kan det innebära att man får för mycket bostadsbidrag. För att undvika att bli återbetalningsskyldig ska man meddela Försäkringskassan. Ansök här eller ring 0771-524 524.
  • Om man som student tjänar mindre i sommar än planerat kan man ha rätt till mer bostadsbidrag. Detta kan man enkelt beräkna själv med hjälp av Kassakollen.
  • Som student eller till och med det år man fyller 29 får man 300 kronor i tandvårdsbidrag varje år. Så passa på att besök din tandläkare nu! Utnyttjar man inte bidraget så överförs pengarna till nästa år (dock högst två år).

 

Fakta bostadsbidrag

Bostadsbidrag baseras på förväntade inkomster och 2012 fick närmare 60 000 studenter bostadsbidrag. Hur mycket bidrag man kan få beror på inkomst, boendekostnad och bostadens storlek. För studerande med barn påverkas bidraget också av hur många barn som bor hemma eller som tidvis bor hemma.

Fakta tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får man ett nytt tandvårdsbidrag. Man behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att man vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

 

Leder sänkt a-kassa till fler jobb?

Picture2Sänkningen av a-kassan skulle leda till nya jobb var det tänkt. ”Hungriga vargar jagar bättre”, löd den primitiva retoriken. Men det finns inga vetenskapliga belägg för detta, eller studier som visar att det skulle bli fler jobb av att göra de arbetslösa fattigare.

Det redogör TCO för i utredningen ”A-kassan och arbetslösheten”, nr 2 2013.

Debattens vågor gick höga när detta fördes på tal i riksdagens interpellationsdebatt om arbetslinjens ekonomiska effekter och aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet.

– Hillevi Engströms (M) påstående att det finns ett starkt stöd i forskningen för att en höjning av ersättningen påverkar de arbetslösa negativt och förlänger deras tid i arbetslöshet är inte sant, sa Monica Green (S).
Continue reading

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier