ver1.1_130116_PP_L

Ledare

Ledare

Ledare nr 2 2014

466px-Mr_Pipo_Think_03_texraysSeparation är ett ord som ger uttryck för ensamhet, frånvaro, tomhet, skilsmässa, avskiljande med mera. Med andra ord en ganska sorglig beskrivning av en situation.De flesta vill nog känna integration i stället för separation. Att känna sig delaktig och accepterad i ett sammanhang är ett grundläggande behov hos oss människor.

Hur kommer det sig då att vi människor i så många sammanhang ändå agerar på ett sätt som skapar separation? Mellan anställda – anställningslösa, rika – fattiga, män – kvinnor, svenskar – invandrare, unga – gamla, friska – sjuka, arbetstagarskap – föräldraskap, storstadsregioner – landsbygd, materialism – andlighet, konkurrens – samverkan, krig – fred, frihet – ansvar, vi – dom.

Vi lever i ett samhällssystem som befrämjar tanken om Jag, Mig och Mitt som ledord i livet.

Bildkälla: Wikimedia Commons  

I stället för att se oss människor som en samverkande skara för att lösa våra gemensamma problem hänger vi oss åt att separera oss från oss själva och varandra, både fysiskt, psykiskt och andligt. Är det hälsosamt?

Continue reading

Ledare nr 1 2014

HL

Ofta hörs av politiker och så kallade experter ett resonemang som är vanligt inom klassisk ekonomi men som blundar för vissa realiteter. ”Pengarna kommer inte ur ett outsinligt ymnighetshorn”; ”Välstånd skapas av arbete och det sker i privata näringslivet”; ”den mest inbitne vänsterpartisten bör inse att utan företag finns inget att fördela”; ”minskad tillväxt minskar välfärden”, är argument som är återkommande.

Continue reading

Ledare nummer 6 2013

Fas 3-debatten har många bottnar. Frågan är när botten är nådd?
Allt från ineffektiv och kontraproduktiv användning av statens pengar till själsdödande pysselsättning där det är viktigare att folk hålls inom fyra väggar än att innehållet under dagen är utvecklande har debatterats.
Jag vill bidra med ytterligare ett exempel.
Som många redan vet bedriver SALO fas 3-verksamhet sedan 2009. Vi ville se om man kan göra något bra av fas 3. I stället för att tvinga in individer i en allt för liten ram som utgår från idén att kontroll och disciplin gör människor benägna att skapa något vände vi på resonemanget.

Continue reading

Ledare nr 2 2013, Arbetslinjen är ett intressant begrepp

arbeit_macht_freiArbetslinjen är ett intressant begrepp. Med retoriska inslag som Det ska löna sig att arbeta, samt jobbskatteavdrag för anställda lönar det sig för en stor del att tänka ”vi och dom”. Så länge man tillhör ”vi” så är allt lugnt men ve och fasa om man skulle bli en ”dom”.

 ”Vi” är alla som har anställning och en dräglig ekonomisk tillvaro som av rädsla för att förlora legitimitet, hellre definierar en grupp som ”dom” som man kan beskylla för allt från lathet till att vara utanför samhället.  Continue reading

Ledare nr 5 2013

 

Vad driver dig egentligen? Vad driver människor generellt?

Är det den inre drivkraften eller pengarna måhända, moralen eller lite av varje?

Naturligtvis har de olika faktorerna med varandra att göra.  Någon faktor kan dominera beroende på situationen men om man vill ha långsiktig hållbarhet i samhället, hur ska man balansera dessa faktorer? Vad händer när man är i sammanhang som gör att man driver sig hårt?

Continue reading

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier