ver1.1_130116_PP_L

Ledare

Ledare

Ledare nr 4 2013

Vet du vad Earth Overshoot Day är? Översatt blir det Ekologiska skuldens dag. I år inträffade den nämligen den 20 augusti.

Det är den dag på året när vi har konsumerat lika mycket naturresurser som jorden kan producera på tolv månader rapporterar Fria Tidningen. I år tog det alltså knappt 8 månader.

Vad säger det oss? Jo, att vi överkonsumerar jordens resurser vilket innebär att vi varje år tär på moder jords kapital. Det finns beräkningar som visar att vi konsumerar motsvarande 1,6 jordklot per år.

Continue reading

Ledare nr 3 2013

Trots allt ont de gjort mig har jag inte förlorat hoppet. Jag kan inte leva med två hjärtan i kroppen…Nu har vi åter samlats för att rådslå om fred.  Min skam är stor som jorden, men ändå ska jag ännu en gång följa den vite mannens anvisningar. Jag trodde mig vara den ende som uthärdade att förbli de vitas vän, men sedan de kommit och tagit våra boplatser och hästar och allting annat, är det svårt för mig att längre lita på de vita.”

Cheyennehövdingen Black Kettle, 1864

Dee Brown beskrev i boken Begrav mitt hjärta vid Wounded knee, 1973, USA:s kolonisation av vilda västern mellan 1860-1890. Skillnaden var att han visade indianernas perspektiv i stället för de vitas perspektiv som alltid varit att de vita var de goda och indianerna var de onda som skulle civiliseras.

När de vita först kom blev de välkomnade av indianerna och behandlade som jämlikar. De vita kom sedan med soldater i överflöd och dödade män, kvinnor och barn, ofta utan urskillning. För vad? Jo den vite mannens önskan till ekonomisk vinning genom att utvinna guld, silver och äga land med mera gjorde att vördnaden för det levande glömdes bort.

Continue reading

Ledare nr 1 2013, När kände du vördnad senast?

Att känna vördnad är att vara stark i sinnet. Det är en styrka som kommer från hjärtat och själen.

Mänskligheten har blivit arrogant. Vi beter oss som om jorden och andra människor vore våra ägodelar. Vi kränker det mest grundläggande i livet, nämligen livet självt.

Vördnad handlar om värderingsdjup. Den som beräknar det ekonomiska värdet på allt har förlorat vördnaden medan den som inser att livets värde står över allt, känner sann vördnad.

Continue reading

Ledare nr 5 2012 , Världen är schizoid!

Varje dag får vi höra och läsa i media att det görs saker för att motverka allt från krig till klimathot. Jättebra tänker jag. Det räcker dock med att vända blad i tidningen så står det om nya krigsgärningar, ökad främlingsfientlighet, ökad segregation med mera. I min egen kommun har folk börjat använda handeldvapen för att lösa konflikter. Även familjekonflikter läser jag allt för ofta att de hanteras med våld genom slag eller knivar. Läser också att SD ökar sitt väljarstöd i en opinions-undersökning. Vad är det med mänskligheten?! Vart tog kärleken vägen? Är mannaminnet så kort att man inte minns att det var liknande tendenser som startade andra världskriget?

Continue reading

Ledare nr 4 2012, Varför blir vissa människor politiker?

Ofta kan vi i media se hur otacksamt det verkar att vara politiker. Den bild som ofta förmedlas ger intryck av att de skulle vara mer jämförbara med terrorister än folkvalda med mandat att påverka.

Samtidigt som det ofta talas om politikerförakt verkar det finnas ett medborgarförakt. Är detta förenligt med demokrati måste vi fråga oss och vad är i så fall demokrati? Stora frågor som vi dock måste ställa oss om vi vill ha utveckling till stånd.

I akademiska kretsar kallas det politiska perspektivet för ”konfliktperspektivet”. Det handlar då om konkurrens i marknadsföringen av ”sin” samhällssyn. Politik riskerar då att bli mer av en marknad än uppdrag från folket. Att vinna val blir viktigare än att skapa ett hållbart samhälle för alla.

Continue reading

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier