ver1.1_130116_PP_L

Privata förmedlingar

I går kunde den som har tillgång till Smålandsnytt se ett inslag om privata aktörer som arbetsförmedlingen köpt in tjänster av. Reportern intervjuade mig inför inslaget men som vanligt kommer inte allt väsentligt med.

En sak som förbryllar mig är att många verkar tro att Alliansens idé att lägga pengar på privat verksamhet är ny. Det har under flera år funnits privata aktörer i arbetsförmedlingens program. Det som tidigare kallades coachingkurser kallas idag förmedlingsverksamhet. Innehållet är dock i lika som förr. Folk ska sitta och skriva CV med mera. Inget ont om CV-hjälp om individen behöver det. Problemet är att Alliansen försöker påskina att fler ska få anställning genom detta.

Detta är som den insatte redan vet rent nonsens. Arbetslösheten är en konsekvens av villkoren i det ekonomiska systemet, inte av individens låga motivationsgrad. Därför kommer dessa åtgärder inte ge fler jobb än tidigare insatser. Det är bara en fortsatt administration av arbetssökande.

Hade alliansen lagt de 875 miljonerna på att anställa folk i offentlig sektor i stället hade det varit effektiv användning av skattemedel. I stället valde de att lägga pengarna på indirekt ineffektiv verksamhet.

Sahlin spelar ett farligt spel

Socialdemokratin kommer att rösta ja när Lissabonfördraget ska tas i Sveriges riksdag i höst. Mona Sahlin stoppar enligt TT ett förslag om att vänta in en analys av regeringens utredare Claes Stråth.

LO har tidigare krävt att riksdagen skulle invänta Stråths analys innan riksdagen godkänner fördraget. Jag har tidigare märkt en liten tendens till osäkerhet från LO när det gäller Lissabonfördraget. Det som skapat oron är till exempel frågan om Vaxholmsfallet.

Genom att Mona Sahlin så okritiskt klargör socialdemokraternas hållning ställer hon samtidigt LO-medlemmar och alla kritiska socialdemokrater inför ett dilemma. Ännu värre är det att hon ställer de 52 % av befokningen som är negativa till EMU inför ett dilemma. Den som hållit sig ajour med Lissabonfördraget vet nämligen att EMU är inskrivet som ett villkor i Lissabonfördraget. Med fördraget får vi alltså snällt acceptera EMU och Euron.

Jag orolig för att detta ska leda till att SD ska få fler röster 2010 då de är det tydligaste partiet emot EU och EMU. Särskilt eftersom Mp verkar vackla i sin kritiska hållning till EU och EMU. Särskilt orolig är jag för respekten för demokratin när Sveriges riksdag ratificierar ett fördag som avvisats av Irlands befolkning. Enligt EU:s egna regler så ska fördraget vara ”dött”. I stället för att acceptera detta har EU:s och Sveriges ledare fortsatt processen utan att reflektera över det demokratiska dilemmat. Det är mycket oroande inför framtiden.

Ränteekonomins dilemma

Johan Ehrenberg skriver i Aftonbladet, ”Rädda inte bankerna – rädda löntagarna”. Han beskriver mycket riktigt de problem med det ekonomiska system vi har haft sedan länge. Finansvärlden är som ett gigantiskt pyramidspel och när det rasar så är det enligt experterna bara normalt. Ingen ber om ursäkt för att det leder till att medborgare i alla länder tvingas hålla banksystemet under armarna genom att skattemedel går till att återskapa den förlorade tilltron.

Han skriver dock en sak som förbryllar mig:

Det går inte att göra pengar på pengar. När ett hus blir dubbelt så mycket värt är det falskt – det är ju samma hus. När en börs stiger med en tredjedel är det luft. Alltid! När banker tjänar miljarder är det spekulationsekonomin som härjar.”

Samtidigt som det är mycket insiktsfullt, belyser det, det djupaste problemet när det gäller ekonomiskt tänkande. Att värdet på ett hus handlar om psykologi och luftsiffror torde för de flesta vara ganska klart. Men att mena att det inte går ”att göra pengar på pengar” är att vandra i blindo. Det är ju det som är det stora systemfelet – just att man kan göra pengar på pengar. Ehrenberg har i sitt resonemang snuddat vid det mest fundamentala problemet utan att se det, verkar det som. Det kommer alltid att finnas giriga människor. Om vi fortsätter att tillhandahålla ett ekonomiskt system som de kan utnyttja för sin egen vinning kommer vi få fortsätta att uppleva finanskriser och experter som på allvar menar att det är naturligt att människor ställs på bar backe när systemet kraschar.

Det grundläggande problemet i ekonomin är just att det går att göra pengar på pengar, det vill säga att pengar är en produktionsfaktor på samma sätt som arbete. Den som tror att pengar, idag, enbart är ett betalningsmedel har alltså fel. Det önskvärda vore att göra pengar till enbart ett betalningsmedel genom att ta bort möjligheten att tjäna pengar på pengar. Då skulle det verkligen bli så att det lönar sig att arbeta. Det skulle ge en tydlig signal till alla, och skapa förutsättningar att utveckla en hållbar ekonomi som tar hänsyn till arbete, livskvalitet och miljö.

Hur står det till med demokratin i LO-styrelsen?

I dag avgick Transports förbundsordförande Per Winberg.

I våras valdes Per Winberg från Transport in i LO:s styrelse. Kongressen beslöt att krympa styrelsens ordinarie ledamöter till åtta förbundsrepresentanter. Han menade att man då sagt att alla förbund skulle avstå suppleantplatser för att representationen skulle vara bred även fortsättningsvis. De tre största förbunden fick dock behålla alla suppleanter medan de små fick dela upp platserna som blev över mellan sig. När ett litet förbunds representant var frånvarande kunde då en representant från ett annat förbund träda in.

Winberg valde då att bojkotta LO-styrelsens möten då han ansåg att valet inte gått riktigt till. I dag avgick han. Han har inte i skrivande stund inte lämnat någon orsak, men det är väl inte helt osannolikt att det åtminstone delvis haft med styrelsens agerande att göra.

Det är så här fullkomlighetens ansikte visar sig i maktens rum. Det är så lätt att falla i maktens grepp när den en gång är uppnådd. Då gör man allt för att behålla den. Kritiker gör man sig av med smidigt då demokratin åsidosätts trots rötterna i folkrörelsen. Detta är tyvärr även ett problem på lägre nivåer inom LO.

Nu förstår jag varför LO är EU-vänlig. I EU är det också de största som tar makten från de mindre. De mindre länderna får mindre makt i relation till de stora länderna som inte vill släppa ifrån sig den.

Detta speglar även de stora förbundens inställning till sina anställningslösa medlemmar. De struntar i dem i stort sätt. De små grupper det gäller tillåts inte få makt och de orkar sällan ta strid för sin rätt.

Jag tycker det är förkastligt. Det verkar finnas en hel del lik i garderoben som behöver rensas ut. Många av ”liken” är karriärister som har sin egen position i fokus i stället för medlemmarnas bästa.

Som jag ser det finns det ett par lösningar. Antingen att folk slutar klaga framför tv:n och går med i facket för att rensa upp i detta karriärträsk, eller också gå ur facket och gå med i SALO och var med och skapa en ny folkrörelse för balans mellan arbete, livskvalitet och miljö. Vi välkomnar även anställda som medlemmar då vi ser arbetsmarknaden ur ett helhetsperspektiv. SALO anser inte att det finns ett utanförskap då alla har samma rätt att vara inne i samhället. Det är maktfullkomlighet som skapar utanförskap.

Säkerhet vs Trygghet

Vi lever i en hotfull tid. Åtminstone om man ska tro allt som media beskriver. Gigantiska väderfenomen som drar över hela kontinenter med kaos och död i släptåg. Terrorhot kräver att vi avsäger oss vår integritet för att myndigheterna ska kunna avlyssna oss, eftersom vi alla är potentiella terrorister i världens ledares ögon. ”Skolmassaker” har blivit ett begrepp efter alla vansinnesdåd av unga människor i skolor runt om i världen, senast i vårt grannland Finland. Finanskriser skakar det globala banksystemet med följd att banker inte längre vågar låna ut pengar längre. Bankerna litar inte på att det finns ”säkerheter” som täcker upp lånen i tillräcklig utsträckning.

Politiker går till val på att säga att man ska göra det säkert för människor att leva i sitt land. Vårt största västland som utropat sig till världspolis, har Dwight Eisenhowers ord ringande i öronen –

”Vi ska ha fred – om vi så ska slåss för den”.

Säkerhet ska vi ha till vilket pris som helst för annars går tryggheten vilse! Sedan läser jag en vers av en okänd poet:

”Trygghet är att gå vilse utan att tappa bort sig.”

Vår föreställning om att säkerheten är trygghetens ledsagare visar sig vara helt fel. Säkerheten är rädslans ledsagare. Rädslan för att inte höra till, att inte tjäna pengar tillräckligt, att inte bli kändis, att inte hinna med, att vara annorlunda, att inte ha kontroll. Rädslan för våld och ond bråd död. Rädslan för att leva.

Trygghet blir då säkerhetens motpol. Ju tryggare vi känner oss, desto mindre behov har vi av säkerhet av olika slag. Säkerhet är inte lösningen när vi upplever oss otrygga. Lösningen är mer trygghet. Säkerhet är bara ett sätt för en del att tjäna pengar på människors otrygghet.

Trygghet är – social trygghet, ekonomisk trygghet, tryggheten med kontinuitet i livet, tryggheten att förstå och att kunna påverka, tryggheten i att känna tillit, tryggheten att livet är meningen med livet, tryggheten i att leva i nuet tillsammans med andra människor – att vila i tryggheten.

Låt oss bygga en trygg värld där vi inte behöver säkerhet. En värld där människor tillåts leva ut hela sin potential så länge den inte inkräktar på någon annans trygghet. Låt oss skapa ett ekonomiskt system där individens trygghet går före finansiella aktörers vinstintresse. Låt oss skapa en frihet för alla där tryggheten gör det möjligt att hantera otrygghet.

Ha en riktigt bra dag och kom ihåg att det du gör för en medmänniska idag, kommer tillbaka till dig en annan dag, vare sig du gör gott eller ont. Vilket önskar du få tillbaka?

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv

Kategorier