Kritik mot neuropsykiatriska diagnoser m.m.

Samhället hindrar friska individer från att fungera

Vi befinner oss uppenbarligen i en förryckt tidsepok när vissa medborgare själva vill bekosta sin ADHD-utredning i syfte att få diagnos som funktionshindrade.

Det är i många fall det tekniskt raffinerade samhället som hindrar friska individer från att fungera livsbejakande, snarare än att dessa människor är störda i sin funktion. Upplevelsen av utanförskap i det moderna samhället genererar negativ stress och olust!

När det gäller att komma tillrätta med psykisk ohälsa, alkoholism och drogmissbruk visar än idag sjukvården och myndigheterna gång på gång sin oförmåga och befäster sin okunnighet. Andlig hemlöshet, inte bara hos drabbade individer, utan även bland tjänstgörande sjukvårdspersonal och utredare på myndigheterna är ett faktum. Pengar som sedan flera decennier tillströmmat meningslösa projekt och rehabiliteringsåtgärder där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och Socialtjänsten varit involverad kunde istället tillfalla de utsatta människorna.

Den av arbetslöshet, missbruk och psykisk ohälsa drabbade medborgaren kan i många lägen självläka om hen får leva som hen vill. Vidare måste vi acceptera att vissa medborgare stannar kvar i sitt missbruk eller vill fortsätta att bete sig avvikande och konstigt, utan att för den skull vara betjänt av någon neuropsykiatrisk utredning eller andra kostsamma insatser från samhället. Arbetslöshet är dessutom bra för miljön eftersom dessa människor lever enklare rent konsumtionsmässigt. Samhället måste acceptera att anpassning till normer samt nolltolerans sällan är något att eftersträva.

Topprestationer inom en rad olika yrkesområden utförs – inte alltför sällan – av män och kvinnor som under ogynnsamma sociala omständigheter själsligen skulle ha förtvinats om de kom i klorna på svensk sjukvård och myndigheter.

Det finns alldeles för många tappade sugar i det här landet, och inte blir det bättre när halvfigurer och okarismatiska plebejer inom offentliga organisationer ska blanda sig i den enskildes liv… Personer som fått makt att bestämma över andras öden kan mycket väl själva vara mentalt förtappade, på grund av stress, otillfredsställelse eller någon form av missbruk/missbruksrelaterat beteende. Inte sällan kamoflerat med KBT, Mindfulness och antidepressiv medicinering.

Stäppvargen av Nobelpristagaren Hermann Hesse är åter aktuell!

 

Jonas Thornell, Frilansskribent & Mentor

Tidigare verksam som högskolelärare i psykologi vid Vårdhögskolan Lund-Helsingborg och psykolog vid Polishögskolan i Solna.