NAIRU har inget med verkligheten att göra

Text: Per Almgren

Efter att ha sett Uppdrag gransknings TV-reportage om Arbetslösheten och Inflationen så är det, utöver vad jag skrev efter att ha läst förhandsinformationen, ytterligare en sak att tillägga. Den holländske professorn i Delft var mycket tydlig med att det saknades vetenskapligt underlag för att påstå att begreppet NAIRU (att det finns en arbetslöshetsnivå under vilken inflationen med nödvändighet tar fart) har något med verkligheten att göra.

Trots detta är både socialdemokraterna och moderaterna, liksom LO och i viss utsträckning TCO, överens om att NAIRU är något som existerar, men med något olika uppfattningar om hur hög den är och hur den kan pressas ned. Viktigare ansågs att hålla inflationen på låg nivå, även om det betyder en arbetslöshet mellan 5 och 7,5 procent, så som riksbankschefen Stefan Ingves refererade de diskussioner som hålls inför besluten om reporäntan.

När man talar om att alla skall få möjlighet att ha en anställning om de önskar detta, så är det inte sant. Man tolkar begreppet så att arbetslösheten skall ned till jämviktsnivån där inflationen inte tar fart. Man låter en felaktig föreställning hålla hundratusentals människor i en mycket trängd situation för att ekonomen Milton Friedman en gång i tiden ansåg sig ha funnit ett sådant samband. Dessutom har han ju fått Ekonomipriset till Nobels minne av Riksbankens priskommitté för detta påstådda samband.

Vad Sverige, och i stort sett alla världens länder behöver, är en helt ny syn på samhällsekonomin. Den måste grunda sig på verkligheten, inte på misstolkad statistik och felaktigt konstruerade ekonomiska modeller.