Individens behov måste fokuseras

Detta är repliken som DN inte ville publicera.

——————————————————–

Det är glädjande att läsa om Mikael Sjöbergs ambition på DN Debatt (29/10) att utveckla arbetsförmedlingen (AF). Frågan är om de åtgärder han föreslår leder till måluppfyllelse. Man måste se AF ur ett helhetsperspektiv. Den skapades i en tid när den formella arbetslösheten var låg och det var lätt att få lönearbete eller gå från ett jobb till ett annat. Idag har politikerna accepterat myten om naturlig arbetslöshetsnivå (NAIRU) och antalet arbeten förväntas minska med 2,5 miljoner de kommande 20 åren.

AF:s roll har mer blivit till för att genomföra kontrollpolitiken för att politiker och anställda människor inte ska tycka att det är orättvist då man tror att arbetslösa ligger på sofflocket och latar sig. Det har lett till en gigantisk inlåsningseffekt. Forskning om utvecklingsfaktorer visar att människor behöver uppleva mening, förstå och kunna påverka sitt sammanhang. När AF förvägrar individen dessa förutsättningar och inte låter individen definiera sina egna behov stressas denne så att kreativiteten minskar och ohälsan ökar. Det leder till passivisering. Därför måste alla typer av styrning som inte har individens behov som grund bort. Även personalen skulle uppleva mer mening, och förstå och kunna påverka sitt sammanhang. Då kanske AF skulle slippa möten där personal till och med gråter på grund av den stress man upplever.

Bristen på helhetssyn gör att arbetslösa med ohälsa inte får adekvat stöd. Det gör även att man tror att arbetslösa i 60-årsåldern har samma behov som 25-åringar. En annan effekt är att man inte klarar att samverka med andra myndigheter.

Arbetsförmedlingen borde slås ihop med Försäkringskassan och även andra myndigheter som arbetar direkt med individer. Ta bort alla arbetsuppgifter som hindrar människor att få adekvat stöd och se till att personalen ges förutsättning att vara lösningsfokuserad. Ska man åstadkomma reell förändring måste individen vara i centrum, inte cyniska konventioner och gammaldags organisationsformer.

Henrik Lund

Riksordförande

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation