Öppet brev till arbetsmarknadsministern

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister,

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, har funnits sedan 2004. Det är en ideell förening som jobbar för alla anställningslösas rättigheter. Det är grupper såsom arbetssökande, sjukskrivna, personer med sjukersättning, studerande, kort sagt alla som står utanför arbetsmarknaden på hel eller deltid.

SALO har lång erfarenhet av hur myndigheter hanterar människor i sin iver att uppfylla målen i regleringsbrev mm. Vi har sett en allt hårdare attityd mot personer som är beroende av myndigheter för sitt uppehälle i och med övergången från welfare till workfare i Sverige. Ersättningar som tidigare baserats på rättigheten att få hjälp baseras nu på skyldigheten att utföra någon typ av påhittad aktivitet för att få ersättningar.

Detta har lett till en förskjutning i myndigheternas byråkrati när det
gäller människosyn. Allt från organisationskultur till riktlinjer som är
direkt kontraproduktiva för att hjälpa människor ur en prekär situation.
Arbetsförmedlingen som du har ansvar för förstår inte grundläggande
beteendevetenskap vilket leder till att människor stressas på ett sätt som
gör att de inte kan fokusera på det de behöver fokusera på.

Arbetsförmedlingen blandar ihop mål och resultat. När individen har målet är att få ett jobb leder arbetsförmedlingens resultatfokus till onödigt tvång
av aktivitetsrapportering, att inget utanför riktlinjernas alltför smala
gränser för göras utan att fråga Af, att om en person lyckas få en
timanställning en månad slår Af ned på att personen inte skickat in någon
ansökan samma månad.

Arbetslösa lever i en surrealistisk tillvaro som gör att de har en kronisk
stress. Kronisk stress leder till att hjärnans funktion försämras vilket gör
det svårare att vara kreativ, motiverad och social. Helt kontraproduktivt
emot behovet av att kunna vara just kreativ, motiverad och social.

Den överkontroll som Af utövar går även ut över de aktörer som tagit över
Af:s tidigare coachande roll. Med detaljkontroll och mycket begränsade
ekonomiska ramar förväntar sig Af få resultat trots att Af själv inte
lyckades tidigare fast man hade mycket mer resurser att tillgå. Konsekvensen blir att även aktörerna blir överstressade och tvingas bli byråkrater istället för coacher.

En anledning till varför SALO grundades var för att vi under lång tid sett
detta surrealistiska spektakel. VI har ett genuint engagemang för balans i
samhället. Därför är det med sorg vi åsett denna utveckling.

Ska människor agera klokt behöver de ha trygghet, inte kronisk stress som nu är fallet. Därför hoppas vi på din förståelse för att det behövs en
förändring, där man inte skuldbelägger arbetslösa som om det är deras fel
utan inser att det är ekonomin och marknaden som är dysfunktionell.

Vi har största förståelse för att man behöver ha ramar att hålla sig inom.
De ramar Af med regeringens goda minne har satt är så snäva så det blir
kontraproduktivt. De motverkar målet för individen att hitta jobb.

  • SALO vill därför anmoda regeringen att omedelbart se till så att
    aktivitetsrapporteringen tas bort.
  • SALO vill anmoda regeringen att se till att det skapas en
    konstruktiv modell för coaching. En modell som baseras på morötter och inte
    piska.

Fortsätter detta repressiva förhållningssätt kommer än fler människor söka
sig till extremhögern då tilliten till systemet urholkas. Det är en
utveckling vi inte vill se.

Jag träffar dig gärna och diskuterar saken om intresse finns.


Vänlig hälsning

Henrik Lund

Ordförande

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO

henrik.lund@salosverige.se