När stressen kryper under skinnet

Uppdaterad 2021-04-25

Många talar om stress och det är bra. Det är dock viktigt att fundera över vad det innebär. I våra kroppar skapas stresshormoner som ska hjälpa oss i våra aktiviteter. Det är biologiska system som härrör sedan miljoner år tillbaka. Dessa processer kan ibland upplevas som ett hinder för den moderna människan. När människan vill prestera mer än vad hormonsystemet klarar av att hantera får det kraftiga konsekvenser för individens hälsa. Då tar vi piller för att dämpa symtomen.

Ett problem uppstår när vi individualiserar problemet. Då blir det lätt att samhällsstrukturerna organiseras utifrån en människosyn som färgas av bilden att det är individens skuld samt ansvar att ta sig ur ”stressen”. Hur ska en person vars hjärna inte fungerar som tidigare klara av att tänka och agera friskt? Det är ett omöjligt ansvar att lägga på individen vilket allt från arbetsgivare till myndigheter lägger på denne. Till viss del kan personer förebygga riskerna av stress genom att röra sig och äta hälsosamt. Men den som upplever sig inte hinna med detta hamnar i en ond spiral.

Vi måste förstå att det som händer i människan är en konsekvens av ett samspel med omgivningen. Social stress uppstår då människor upplever en inre konflkt mellan förväntningar och krav från omgivningen. I effektiviseringens och produktivitetens tidevarv är det kvantitet före kvalitet som värderas. Skolan ställer höga krav på unga människor, föräldrar ställer krav på sina barn att bli ”lyckade”. När elever till och med begår självmord har det gått för långt. Arbetsgivare ställer krav på onormal lojalitet och hög produktivitet och antalet övertidstimmar utan betalning är stort. Ökad stress på arbetsplatser minskar tilliten mellan personalen och leder mobbning och sämre produktivitet. Produktivitetskraven är alltså kontraproduktiva.

Ekonomisk stress skapas när människor tvingas oroa sig för sin ekonomiska trygghet. Framtidsutsikterna på arbetsmarknad eller oron för miljö och klimatförändringarnas konsekvenser skapar existensiell stress.

En stressfaktor som inte syns så mycket är den kemiska/biologiska stress som människor utsätts för. I princip överallt finns kemiska ämnen som människan skapat som inte är naturliga. Det är allt från ogräsbekämpningsmedel till smink. Hundratals ämnen som hamnar i kroppen genom föda vi intar och när vi andas. Ämnen som finns på saker vi tar i överförs genom fysisk kontakt och tränger in genom huden. Antibiotika i vattnet vi dricker påverkar vår resistens mot bakterier. Ämnen som finns i p-piller hamnar också i vattnet och kan påverka fertiliteten hos våra framtida föräldrar.

DDT är ett ämne som sedan 1970-talet är förbjudet att använda men finns fortfarande kvar i vår omgivning då det är ett så kallat persistent ämne som är stabilt och tar mycket lång tid att bryta ned. I nedbrytningsprocessen av DDT bildas DDE som är ett ämne som kan försämra binjurens produktion av stresshormonet cortisol i kroppen. Det leder till att kroppens förmåga att försvara sig mot stress minskar. Vad är det som gör att vi har en massa ”välfärdssjukdomar”? Kan det vara en kombination av kemins och kontextens påverkan på individen?

Nedan kan du se en del av en dokumentär av Stefan Jarl som visar vår nedsmutsade biosfär. Den är mycket intressant.

I stället för att lägga ansvaret på individen måste vi börja se vad det är som orsakar stressen i samhället och ta bort dessa stressorer ur det som vi kallar människans vardag. Så länge vi organiserar samhället och ekonomin på det sätt vi gjort under sekler kommer stressorerna att fortsätta att krama musten ur människorna. Detta måste få ett stopp!

Lämna en kommentar