Låglönekonkurrens löser inte arbetslösheten

Uppdaterad 2021-04-25

Ej publicerad replik i Norrköpings Tidningar

Ledarvikarien Henrik Hall i NT den 16 juli (finns tyvärr inte på NT:s hemsida) menar att Sverige kan konkurrera med lägre löner. Det visar hur svårt det är att tänka ur ett helhetsperspektiv.

På Hall låter det som om det handlar om arbetslösa ungdomar och att de skulle vara betjänta av låglönejobb. Hundratusentals vuxna har varit anställningslösa i åratal, många akademiker. Skulle akademiker vara betjänta av låglönejobb? Hur ska unga inspireras till att studera om det inte finns en chans att betala tillbaka studielånen under ens livstid? Om det redan idag inte finns tillräckliga monetära incitament för att studera blir det inte bättre av att de ska konkurrera om låglönejobb. Många är kortutbildade. Samtidigt finns inte okvalificerade jobb som förr. Deras framtid består av meningslösa tvångsåtgärder av myndigheter och en påklistrad bild av att det är fel på dem.

Arbetslöshet skapas av skuldekonomin som kräver mer pengar ur ekonomin än vad som finns i ekonomin. I priset för varje vara/tjänst är mellan 30-40 % ackumulerad ränta inbakad. Det är en orsak till varför arbetsgivare idag upplever att det är för dyrt att anställa arbetslösa. Med Halls logik blir det en fråga om lönekostnader när det egentligen handlar om ett ekonomiskt system som hjälper ett fåtal att suga ut både producenter och konsumenter som får betala ränta inte enbart för egna lån utan även för andras lån genom den ackumulerade räntan i priset.

Forskarna Wilkinson & Pickett visar att inkomstojämlikheter ökar ohälsan på individ och samhällsnivå. Samtidigt konsumerar vi motsvarande 1,6 jordklot. Vi har skapat ett samhälle där det premieras när man suger ut människor och miljö. Alla människor förtjänar ett liv i glädje och tacksamhet. Dagens system är människo- och miljöfientligt.

Lösningen på fördelningsproblematiken är att införa basinkomst som EU-parlamentet föreslog 2010. Alla får lika möjligheter till grundläggande konsumtion och individens frihet gentemot systemet. Obalansen mellan skuldekonomin och miljön löses genom räntefri valuta som leder till en realekonomi med konsumtion på jordens villkor.

Förändring av invanda tankemönster är svårt men det krävs för att ge kommande generationer en källa av glädje och tacksamhet mot tidigare generationer, det vill säga oss.

Lämna en kommentar