Ge alla en basinkomst

Uppdaterad 2021-04-25
Publicerad i Folkbladet 2013-08-19

Flexibilitet framhävs ofta i arbetsmarknadspolitiska sammanhang. Samtidigt hävdas individens frihet som grunden i samhället. Idag när det går mellan 10-20 personer på varje ledig tjänst menar man att lägre löner och tuffare krav ska leda till fler jobb. Om flexibiliteten skapas genom sämre villkor/ekonomi, stressas individen vilket fysiologiskt minskar kreativitet och initiativförmåga. Det gör att personer med kompetens inte får utlopp för den och de med en kompetens som inte efterfrågas längre stressas ännu mer så att de inte ens klarar att hjälpa sin granne som behöver hjälp.

Människor blir inte starka i ett sammanhang som förkastar dem. När arbetsmarknaden inte klarar att ge alla ekonomisk trygghet måste detta skapas på annat sätt och då räcker det inte med försörjningsstöd då det drar ned folk ännu längre i ekonomisk stress.

En namninsamling i Schweiz har gett 100 000 underskrifter för att genomföra en folkomröstning om Basic Income, i Sverige kallad Basinkomst/Medborgarlön. En namninsamling för EU finns också. Från vänster- som högerpolitiker och fack hörs nedsättande uttryck som lön för lata. Det är ett uttryck för cynism och rädsla att tänka nytt.

Mycket lönearbete som utförs idag är onödigt samtidigt som sysslor som att ta hand om barn och våra äldre generationer inte värderas om det inte utförs av lönearbetande som stressas av besparingar. Tiotusentals handläggare på myndigheterna ägnar hela dagarna åt att fungera som ”dörrvakter” i stället för att lösa folks problem. Deras arbete är skattefinansierat men resultatet av det blir ofta att det inte gagnar skattebetalarna. När AF med alla sina resurser inte lyckas med att förmedla tillräckligt med jobb läggs ansvaret på individen som förväntas klara det som ingen annan klarat. Forskning visar att många med anställning använder en stor del av tiden till saker som inte alls har med arbetet att göra. Med basinkomst kan människor välja att göra det som är viktigt.

Synen på arbete är föråldrad och måste breddas. Människan tillfredsställs genom att tillåtas göra meningsfulla saker i ett bekräftande sammanhang som man förstår och kan påverka. Det kan åstadkommas på fler sätt än lönearbete, vars främsta syfte verkar ha blivit att få tillräckligt med pengar för att kunna konsumera mera. Om ledarna inte förstår detta måste folket ta tag i saken själva. Basinkomst skulle legitimera allt ideellt arbete, som ofta är viktigare än många lönearbeten.

Lämna en kommentar