VISIONBALANS.SE

Global etik och lokal aktion!

I en artikel i GP tar ett antal debattörer upp en brännande fråga. Hur ska vi ställa oss inför en framtid med ökad medeltemperatur och svårare livsbetingelser för en stor del av mänskligheten? Ska vi fortsätta att gömma huvudet i sanden eller ska vi besluta oss för att detta problem[…]

Läs mer

Ledare nr 3 2012, Miljö vs konsumtion

Vi bombarderas ständigt av budskap om klimatförändringar och hur miljön kommer att påverkas av vår rovdrift för att öka konsumtionen och därmed tillväxten i ekonomin. Om vi ska fortsätta rovdriften på jordens resurser, hur kan vi då mena att vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle? Retoriskt har visserligen kritiken mot[…]

Läs mer