Håller Sverige på att bli kommunistiskt?

Svt:s Aktuellt rapporterade på Annandagen om Staffan Dahlbäck som när han blev sjuk och anmälde detta till Försäkringskassan fick veta att han invandrat till Sverige 2008 trots att han är född i Sverige och har levt här i över femtio år (???).

Handläggaren på Försäkringskassans callcenter informerar Staffan om att ”enligt våra papper kom du till Sverige i augusti 2008”. Trots inskickat personbevis och brev från arbetsgivaren går inte FK med på att ändra sig. Staffan säger till FK att ”om ni tittar i folkbokföringen så ser ni att jag är svensk”. Han får då till svar att ”Försäkringskassan har ett eget system och det är mer tillförlitligt”. När Staffan frågade dem om han inte talar ovanligt bra svenska för att ha varit i landet så kort tid blev handläggaren arg och sa att ”det hör inte hit!”. Han ombads skicka in uppehållstillstånd och fylla i en blankett där han var tvungen att fylla i när han kom till landet. ”Annars skulle han inte få några pengar”.

Historien låter mer som en berättelse ur ett gammalt kommunistiskt land där byråkratin var viktigare än verkligheten och myndigheter var som en ”stat i staten” som Staffan själv uttrycker det. Har det gått så långt att vår Alliansregering med moderaterna i spetsen skapat ett myndighetssystem som går lika långt i ambitionen att ha rätt, så att gränserna suddats ut mellan dessa gamla statssystem och nyliberalismen? Är handläggarna så rädda att göra fel att de gör vad som helst för att skydda systemet.

Vår tog individens frihet vägen? Håller verkligheten på att komma ifatt arbetslinjens förlovade land då friheten inte tillhör alla utan endast dem som definieras som legitima, det vill säga inte sjuka och andra anställningslösa? Nu är det ju så att Staffan Dahlbäck har anställning men systemet definierar honom illegitim då han råkar ha den dåliga smaken att bli sjuk och då kan han inte ha rätt i fråga om var han är född. I ett land där det är mer eller mindre en ”synd” att vara sjuk eller utan anställning hamnar anställningslösa i ett system som mer liknar ett kommunistiskt system än liberalt. Om Försäkringskassan fått så stränga order från socialförsäkringsministern för att upprätthålla arbetslinjen är det dags att fundera över hur individens frihet ska definieras.

Lämna en kommentar