VISIONBALANS.SE

Far åt helvete!

När ska det vara nog egentligen, med alla idéer som ligger till grund för alla ojämlikheter i vårt land. Vi har en arbetsmarknad som blir allt smalare, där åldersdiskrimineringen är värre än någonsin. Konsekvenserna av pandemin gör att de problem som redan fanns innan förstärks. De som stod långt från[…]

Läs mer

Försäkringskassan är också i kris

Dagens Arena rapporterar att sedan 2008 har Försäkringskassan minskat sin personal med 5000. När personalen nu är så stressad att de riskerar bli klienter, dvs. sjukfall anställer man 300 personer och tror att det ska räcka. Interna medarbetarundersökningar visar att motivation och trivsel ökar. Som man frågar får man svar.[…]

Läs mer

Tips till studenter som sommarjobbar

Nedan följer ett viktigt meddelande till studenter som sommarjobbar Pressmeddelande från Försäkringskassan Stockholm 20 maj 2013 Bostadsbidrag och tandvård – Tips till studenter! Nu stundar sommar och många studenter passar på att sommarjobba för att dryga ut kassan. Här kommer några tips att tänka på då. Om man får högre[…]

Läs mer

Håller Sverige på att bli kommunistiskt?

Svt:s Aktuellt rapporterade på Annandagen om Staffan Dahlbäck som när han blev sjuk och anmälde detta till Försäkringskassan fick veta att han invandrat till Sverige 2008 trots att han är född i Sverige och har levt här i över femtio år (???). Handläggaren på Försäkringskassans callcenter informerar Staffan om att[…]

Läs mer

Försäkringskassan backar – äntligen!

Sveriges radios Ekot berättar idag att Försäkringskassan backar när det gäller den hårda hållning man haft mot personer som sökt sjukersättning (förtidspension). De kan inte längre neka någon med motiveringen att ”arbetsförmågan inte kan anses vara stadigvarande nedsatt” såsom man gjort sedan 2008 när reglerna ändrades. Ekot säger: ”Efter att[…]

Läs mer

Försäkringskassans mörkertal

På Solrosuppropet.se ställer vi frågan varför Försäkringskassan inte vill lämna ut kompletterande siffror gällande en rapport om utförsäkrades inkomster. De redovisar en snedvriden bild som för tankarna till att utförsäkringarna gör att fler får inkomster. I ett pressmeddelande skrev Försäkringskassan följande: ”Nya fakta om dem som lämnat sjukförsäkringen Försäkringskassan kan[…]

Läs mer

Arbetarpartiet som splittrar folket

När stadsminister Fredrik Reinfeldt talade i Almedalen igår så upptog han mycket tid till att tala om alla anställda som arbetar nattetid. Det är jätteviktigt att lyfta fram det arbete som görs när de flesta sover. Han poängterade att de flesta nattarbetare är unga kvinnor, ofta med utländsk härkomst. Nattarbetare är[…]

Läs mer