VISIONBALANS.SE

En cirkulär penningekonomi är hållbar

Uppdaterad 2021-04-25 Enligt Global Wealth Report från storbanken Credit Suisse, sägs att en (1) procent av världens befolkning nu äger cirka halva jordens resurser. Den klassiska nationalekonomin utgår från att skuldekonomin är en nödvändighet i ett fritt samhälle. Dess konsekvenser är kända. Ändå vågar få kritisera den. Att inte våga lyfta problemet är det samma som att stå bredvid en människa som kränks, utan att göra något. Vill vi ha en hållbar ekonomi kan vi inte längre strunta i orsaken till de ekonomiska strukturerna för annars kommer konsekvenserna i form av polarisering och ökat våld att kvarstå med gigantiska kostnader[…]

Läs mer

Ekonomiforskare – megafoner för obalans i ekonomin

Ratio är näringslivets forskningsinstitut. Ratio är enligt egen uppgift ett självständigt (?)forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om: – Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt – Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar – Hur politisk förändring kommer till stånd Med hjälp av personer med akademisk legitimitet blir forskningen en megafon för obalans i ekonomin. Med den klassiska ekonomins modeller som grund försöker de likt alla traditionella ekonomer förklara ett dysfunktionellt system. Ett exempel är sammanfattningen i pressmeddelandet på Mynewsdesk: Reformer krävs för att rädda Kinas tillväxt. ”Orsaken till den svaga effekten av de finansiella reformerna är inte är[…]

Läs mer

Svenskt Näringsliv – opinionsbildare eller mytbildare

På Svenskt Näringslivs hemsida har man lagt upp en film appropå Avtalsrörelsen 2011/2012. Där propageras för att exportindustrin måste vara ledande när det gäller att sätta lönenivån i svensk ekonomi. Annars menar man att det leder till försämrad samhällsekonomi, ökad inflation och ökad arbetslöshet. Med en symbolik med bilar som kör parallellt för att ekonomin inte ska krascha anser jag att man nedvärderar vanligt folks sunda förnuft. Samtidigt visar man sin egen okunskap i samhällsekonomi. Om bilarna är på väg mot en bergvägg spelar det ingen roll om alla kraschar samtidigt eller om någon hinner före. Samhällsekonomi är inte det[…]

Läs mer