VISIONBALANS.SE

Basinkomst

Materiell, social och mental trygghet är alla avgörande för människorsvälmående. Då dagens strukturer inte tillgodoser detta för alla finns det nuintressanta tankar om basinkomst.Samordningsförbundet i Östergötland tittar på möjligheterna. Balansen mellan lönearbete, livskvalitet och miljö är även den i gungninggenom att livskvaliteten för många försämras av fler långtidsarbetslösa,ohälsa och miljö/klimatkris. Därför behöver vi bredda begreppet arbete och ge människor chansen attarbeta med sådant som inte definieras som lönearbete. Det är allt från attta hand om sig själva och andra människor till att bli planetskötare somkonsumerar mindre av moder jord. Det är början på det nya narrativet som många längtar efter.[…]

Läs mer

Störst risk för social oro i EU

Störst risk för social oro i EU FN:s arbetsrättsorgan ILO konstaterar i en rapport att den största risken för social oro i världen finns i EU. 2006-2007 låg risken på 36 procent. 2011-2012 hade den ökat till 46 procent. Anledningen menar man är skuldkrisen och konsekvenserna för människors välbefinnande. Ekonomisk otrygghet har skapat en ”skör social miljö” där möjligheten till jobb en acceptabel levnadsstandard försämras.

Läs mer

Sagan om Pomperipossa 2.0

Sagan om ”vi” och ”dom” (Fritt efter Astrid Lindgrens artikel om Pomperipossa i Monismanien, 1976) Sagan utspelar sig i samma land som Astrid Lindgrens Pomperipossa levde. Pomperipossa satt sedan länge på ett moln i himmelen och tittade ned på sitt älskade land kallat Monismanien. Landet hade sedan Pomperipossa levde gått från att vara ett land där företagare beskattades med 102 % till ett land där storföretag och finanssektorn kunde tjäna storkovan och skatteplanera så de knappt betalade någonting alls till den gemensamma sektorn.

Läs mer