Basinkomst

Materiell, social och mental trygghet är alla avgörande för människors
välmående. Då dagens strukturer inte tillgodoser detta för alla finns det nu
intressanta tankar om basinkomst.
Samordningsförbundet i Östergötland tittar på möjligheterna.

Balansen mellan lönearbete, livskvalitet och miljö är även den i gungning
genom att livskvaliteten för många försämras av fler långtidsarbetslösa,
ohälsa och miljö/klimatkris.

Därför behöver vi bredda begreppet arbete och ge människor chansen att
arbeta med sådant som inte definieras som lönearbete. Det är allt från att
ta hand om sig själva och andra människor till att bli planetskötare som
konsumerar mindre av moder jord.

Det är början på det nya narrativet som många längtar efter. Ett sätt att se
på livet, människan och jorden, som handlar om hälsa, balans och långsiktig
hållbarhet.