VISIONBALANS.SE

Far åt helvete!

När ska det vara nog egentligen, med alla idéer som ligger till grund för alla ojämlikheter i vårt land. Vi har en arbetsmarknad som blir allt smalare, där åldersdiskrimineringen är värre än någonsin. Konsekvenserna av pandemin gör att de problem som redan fanns innan förstärks. De som stod långt från[…]

Läs mer

Arbetsförmedlingen har förtroendekris

I Arbetsförmedlingens årliga återrapportering av sin verksamhet till regeringen kom deras rapport den 14 juni. I titeln står ”Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen”. Läser man rapporten så framgår med en tydlighet som inte går att missförstå att Arbetsförmedlingen har det absolut sämsta förtroendet av alla jämförda myndigheter från svenska folket. SKI:s[…]

Läs mer

Arbetsförmedlingen – ”En tyst myndighet”

I en rapport från ST har arbetsmiljön på arbetsförmedlingen kartlagts. Där framkommer en bild som är skrämmande med tanke på att så många anställningslösa känner sig kränkta av arbetsförmedlingens personal. Generellt påverkas individers upplevelse av om man känner att man kan förstå sin situation, om man kan hantera sin situation[…]

Läs mer

Arbetslinje eller byråkratilinje?

Svt nyheter rapporterade härom dagen att Arbetsförmedlingen inte följer reglerna Det är alltid lika intressant att se hur media får tag i en så kallad nyhet och gör en säljande story med en rubrik som utgår från att någon gör fel. Det är synd att man inte analyserar och fördjupar[…]

Läs mer

Fas 3-undersökning underkänns

Kritik mot Arbetsförmedlingen för Fas 3-presentation – Nyheter | SVT.se. Svt Rapport tar nu upp kritik mot den undersökning som Arbetsförmedlingen genomförde 2011 för att ta reda på vad personer i fas 3 tyckte om sin situation. Svaren som presenterades gick ut på att 3 av 4 personer är nöjda[…]

Läs mer